İçeriğe geç

1 Senelik Tazminat Ne Kadar 2024-2025 Güncel

1 Senelik Tazminat Ne Kadar?

Kıdem tazminatı, işçinin işverene karşı sahip olduğu bir haktır. İşçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshi durumunda kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödenir.

2023 yılında 1 yıllık tazminat ne kadar?

2023 yılında asgari ücret 5.500 TL’dir. Bu durumda, asgari ücretle çalışan bir işçinin 1 yıllık kıdem tazminatı 165.000 TL’dir.

İşçinin brüt ücreti asgari ücretin üzerindeyse, kıdem tazminatı tutarı da artar. Örneğin, brüt ücreti 10.000 TL olan bir işçinin 1 yıllık kıdem tazminatı 300.000 TL’dir.

Kıdem tazminatı tavanı

Kıdem tazminatı tutarı, her yıl belirlenen bir tavan ile sınırlandırılmıştır. Bu tavan, işçinin brüt ücretine bakılmaksızın uygulanır.

2023 yılında kıdem tazminatı tavanı 23.489,83 TL’dir. Bu durumda, bir işçinin brüt ücreti ne olursa olsun, kıdem tazminatı tutarı bu tavan ile sınırlıdır.

Kıdem tazminatının hesaplanması

Kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödenir. Yarım yıl için ise kıdem tazminatı, 15 günlük brüt ücret tutarında ödenir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin brüt ücretinin yanı sıra, çalışılan süre de dikkate alınır.

Kıdem tazminatı hesaplama formülü:

Kıdem tazminatı tutarı = (Çalışılan süre * 30) / 365 * Brüt ücret

Örnek:

Bir işçi 10 yıl boyunca brüt 10.000 TL maaşla çalışmış olsun. Bu işçinin 10 yıllık kıdem tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı tutarı = (10 * 30) / 365 * 10.000
= 2.739,73 * 10.000
= 273.973,00 TL

Kıdem tazminatı ödemesi

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi tarihinden itibaren 8 gün içinde ödenmelidir. İşveren bu süre içinde kıdem tazminatını ödemezse, işçiye yasal faiz ödemekle yükümlüdür.

Kıdem tazminatının vergilendirilmesi

Kıdem tazminatı, gelir vergisinden istisnadır. Bu nedenle, kıdem tazminatı tutarının tamamı işçiye net olarak ödenir.

Kıdem tazminatının ödenmemesi

İşveren, işçinin kıdem tazminatını ödemezse, işçi iş mahkemesine dava açabilir. İş mahkemesi, işçinin kıdem tazminatı talebini haklı bulursa, işverene kıdem tazminatını ödemesine karar verir.

Sonuç olarak, 1 yıllık tazminat miktarı, işçinin brüt ücretine ve çalışılan süreye göre değişiklik gösterir. 2023 yılında asgari ücretle çalışan bir işçinin 1 yıllık kıdem tazminatı 165.000 TL’dir. İşçinin brüt ücreti asgari ücretin üzerindeyse, kıdem tazminatı tutarı da artar.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir