İçeriğe geç

1 Yıllık Çalışan Ne Kadar Tazminat Alır 2024-2025 Güncel

1 Yıllık Çalışan Ne Kadar Tazminat Alır?

Kıdem tazminatı, işyerinde en az bir yılını doldurmuş olan çalışanların, iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödenen bir tazminat türüdür.

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = (Çalışılan süre * 30 * Brüt ücret) / 365

Örneğin, asgari ücretle çalışan bir işçinin, 1 yıl sonra işveren tarafından işten çıkarılması durumunda alacağı kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (1 * 30 * 5.500) / 365
Kıdem tazminatı = 5.000 TL

Bu durumda, 1 yıllık çalışan bir işçinin alacağı kıdem tazminatı, asgari ücretli çalışanlar için 5.000 TL’dir.

Kıdem tazminatının ödenebilmesi için, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi gerekmektedir. İşçi tarafından yapılan istifa, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi gibi durumlarda kıdem tazminatı ödenmez.

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki brüt ücret üzerinden hesaplanır. Brüt ücrete, işçinin ücretine ek olarak ödenen tüm ücretler, primler ve sosyal yardımlar dahildir.

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl Ocak ayında belirlenir. 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı 12.728,25 TL’dir.

Bir yıldan fazla çalışan işçilerin kıdem tazminatı, çalışılan sürenin tam yıllarına göre 30 günlük brüt ücret tutarında ödenir. Bir yıldan artan süreler ise, gün üzerinden hesaplanarak kıdem tazminatına dahil edilir.

Örneğin, 1,5 yıl çalışan bir işçinin alacağı kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Tam yıl için kıdem tazminatı = (1 * 30 * 5.500) / 365 = 5.000 TL

1,5 yılın artan süreleri için kıdem tazminatı = (0,5 * 30 * 5.500) / 365 = 833,33 TL

Toplam kıdem tazminatı = 5.000 + 833,33 = 5.833,33 TL

Bu durumda, 1,5 yıllık çalışan bir işçinin alacağı kıdem tazminatı, 5.833,33 TL’dir.

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde ödenmelidir. İşveren tarafından kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda, işçi, icra takibi başlatabilir.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerindeki kıdem süresine göre artar. İşyerinde 10 yıldan fazla çalışan işçilerin alacağı kıdem tazminatı, 10 yıl için ödenen kıdem tazminatının üzerine, her tam yıl için 20 günlük brüt ücret tutarında bir ek ödeme eklenerek hesaplanır.

Örneğin, 15 yıl çalışan bir işçinin alacağı kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

10 yıllık kıdem tazminatı = (10 * 30 * 5.500) / 365 = 16.666,67 TL

5 yıllık ek kıdem tazminatı = (5 * 20 * 5.500) / 365 = 2.777,78 TL

Toplam kıdem tazminatı = 16.666,67 + 2.777,78 = 19.444,45 TL

Bu durumda, 15 yıllık çalışan bir işçinin alacağı kıdem tazminatı, 19.444,45 TL’dir.

**Kıdem tazminatı, işçinin işyerindeki kıdem süresine ve aldığı brüt ücrete göre değişen bir miktardır. İş

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir