İçeriğe geç

1 Yıllık Ihbar Tazminatı Ne Kadar 2024-2025 Güncel

1 Yıllık İhbar Tazminatı Ne Kadar?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından feshedilmesi durumunda, çalışanın kıdemine göre belirlenen bir süre önceden işverene bildirmesi gerektiği takdirde, bu sürenin ücret karşılığı olarak ödenen tazminattır. İhbar tazminatının miktarı, işçinin çalışma süresi ve brüt ücretine göre belirlenir.

Türkiye’de İhbar Tazminatı Süreleri

Türkiye’de ihbar tazminatı süreleri, işçinin çalışma süresine göre şu şekildedir:

 • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için: 2 hafta
 • İşi bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için: 4 hafta
 • İşi üç yıla kadar sürmüş olan işçi için: 6 hafta
 • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için: 8 hafta

1 Yıllık İhbar Tazminatı Hesaplama

1 yıllık ihbar tazminatı hesaplanırken, işçinin çalışma süresi 1 yıl olarak kabul edilir. Buna göre, ihbar tazminatı süresi 8 hafta olacaktır. İhbar tazminatı miktarı ise, işçinin çalışma süresi boyunca aldığı brüt ücrete göre hesaplanır.

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 10.000 TL ise, 1 yıllık ihbar tazminatı miktarı 40.000 TL olacaktır. Bu miktar, işçinin brüt ücretine göre değişkenlik gösterecektir.

İhbar Tazminatı Hesaplama Formülü

İhbar tazminatı miktarı, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

İhbar tazminatı = (İşçinin brüt ücreti * İhbar süresi) / 7

Örnek:

İşçinin brüt ücreti = 10.000 TL
İhbar süresi = 8 hafta = 56 gün = 56/7 = 8 gün

İhbar tazminatı = (10.000 TL * 8) / 7 = 40.000 TL

İhbar Tazminatı Kesintileri

İhbar tazminatı, gelir vergisine tabidir. Bu nedenle, ihbar tazminatı miktarından gelir vergisi kesintisi yapılır. Gelir vergisi kesintisi, ihbar tazminatının miktarına ve işçinin vergi dilimine göre değişkenlik gösterecektir.

1 Yıllık İhbar Tazminatı Kesintileri

İşçinin brüt ücreti 10.000 TL ve vergi dilimine göre gelir vergisi kesintisi aşağıdaki şekilde olacaktır:

 • Gelir vergisi dilimine göre gelir vergisi kesintisi

   1. vergi dilimi: %15
   1. vergi dilimi: %20
   1. vergi dilimi: %27
   1. vergi dilimi: %35
 • Örnek:

  • İşçinin brüt ücreti: 10.000 TL
  • İşçinin vergi dilimi: 1. vergi dilimi (%15)
İhbar tazminatı = (10.000 TL * 8) / 7 = 40.000 TL
Gelir vergisi kesintisi = (40.000 TL * 15%) = 6.000 TL

Net ihbar tazminatı = 40.000 TL - 6.000 TL = 34.000 TL

İhbar Tazminatı Ödeme Süresi

İşveren, işçiye ihbar tazminatını, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren en geç 8 gün içinde ödemekle yükümlüdür. Bu sürenin aşılması halinde, işçiye ayrıca tazminat ödenir.

İhbar Tazminatı Alamayan İşçi Ne Yapmalı?

İşveren, işçiye ihbar tazminatını ödemediği takdirde, işçi iş mahkemesinde dava açabilir. İş mahkemesi, işçinin ihbar tazminatını almasına karar verirse, işveren işçiye ihbar tazminatını ödemekle yükümlü olur.

İhbar Tazminatı ile Kıdem Tazminatı Arasındaki Fark

İhbar tazminatı ile kıdem tazminatı

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir