İçeriğe geç

2 Yıllık Tazminat Ne Kadar 2023 2024-2025 Güncel

2023 Yılı 2 Yıllık Kıdem Tazminatı Ne Kadar?

Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmadan feshedilmesi halinde, işçinin en az bir yıl çalışmış olması koşuluyla, çalışılan her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenen bir tazminat türüdür.

2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı, 19.982,83 TL’dir. Bu nedenle, 2 yıllık kıdem tazminatı, 2 x 19.982,83 TL = 39.965,66 TL‘dir.

Ancak, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin aldığı ücretin kıdem tazminatı tavanı ile sınırlı tutulması gerekmektedir. Bu nedenle, işçinin aldığı ücret kıdem tazminatı tavanından fazla ise, işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı, kıdem tazminatı tavanı ile sınırlı olacaktır.

Örneğin, işçinin brüt ücreti 20.000 TL ise, işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı, 20.000 TL değil, 19.982,83 TL olacaktır.

2023 Yılı Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kıdem tazminatı hesaplaması, aşağıdaki formülle yapılmaktadır:

Kıdem tazminatı = Çalışılan her tam yıl için 30 günlük ücret

Örneğin, işçinin brüt ücreti 10.000 TL ve işçinin işyerinde çalışma süresi 2 yıl ise, işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

Kıdem tazminatı = 2 x 30 x 10.000 = 60.000

Bu durumda, işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı, 2023 yılı için belirlenen kıdem tazminatı tavanının altında olduğu için, işçiye tam olarak 60.000 TL ödenecektir.

Kıdem Tazminatı Alamayan Durumlar

İşçi, aşağıdaki durumlarda kıdem tazminatı alamaz:

  • İşçi, kendi isteği ile iş sözleşmesini feshederse.
  • İşçi, işverenin kusurundan kaynaklanmayan bir nedenle iş sözleşmesini feshederse.
  • İşçi, askerlik, doğum, evlat edinme, yurt dışına çıkma gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshederse.
  • İşçi, 18 yaşını doldurmadan işe başlamışsa ve iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilmişse.

Kıdem Tazminatı Zamanaşımı

Kıdem tazminatı alacağı, iş sözleşmesinin feshinden itibaren 10 yıl içinde dava yoluyla talep edilebilir. Bu süre, işçinin ölümü halinde, işçinin mirasçılarına geçer.

Kıdem Tazminatı Avukatı

Kıdem tazminatı hakkınızı alabilmek için, işvereninize yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir. İşvereniniz, başvurunuzun haklı olduğunu kabul ederse, kıdem tazminatı alacağınızı ödemekle yükümlü olacaktır. Ancak, işvereniniz başvurunuzu kabul etmezse, kıdem tazminatı alacağınız için dava açmanız gerekecektir.

Kıdem tazminatı davası açmak için, bir avukata danışmanız faydalı olacaktır. Avukatınız, kıdem tazminatı alacağınız konusundaki hakkınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Sonuç

2023 yılı için 2 yıllık kıdem tazminatı tutarı, 39.965,66 TL’dir. Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin aldığı ücretin kıdem tazminatı tavanı ile sınırlı tutulması gerekmektedir. Kıdem tazminatı alabileceğiniz durumlardan biri, işvereniniz tarafından haklı bir neden olmadan iş sözleşmenizin feshedilmesidir. Kıdem tazminatı hakkınızı alabilmek için, işvereninize yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir. İşvereniniz başvurunuzu kabul etmezse, kıdem tazminatı alacağınız için dava açmanız gerekecektir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir