İçeriğe geç

2 Yıllık Tazminat Ne Kadar 2024-2025 Güncel

2 Yıllık Kıdem Tazminatı Ne Kadar?

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için, işyerinden ayrıldığında işveren tarafından kendisine ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin kıdemini, yani işyerinde çalıştığı süreyi korumak ve işçinin işyerinde edindiği bilgi ve becerileri kaybetmesi durumunda ekonomik olarak destek olmak amacıyla düzenlenmiştir.

Kıdem tazminatı, işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatı hesabında, işçinin son 30 gün içinde aldığı ücretin brüt tutarı baz alınır. Bu ücrete, işçinin ücretine ek olarak ödenen tüm yan haklar da dahil edilir. Örneğin, işçiye ödenen yemek yardımı, yol yardımı, giyim yardımı, sosyal yardımlar gibi yan haklar da kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için, bir yıllık brüt ücretine eşittir. Örneğin, bir işçi 1 yıl çalışarak işten ayrılırsa, alacağı kıdem tazminatı, son 30 gün içinde aldığı brüt ücrete eşittir. 2 yıl çalışarak işten ayrılırsa, alacağı kıdem tazminatı, son 30 gün içinde aldığı brüt ücretin 2 katına eşittir.

2023 Yılı Kıdem Tazminatı Taban ve Tavan Tutarları

2023 yılı için kıdem tazminatının taban tutarı, asgari ücretin yıllık brüt tutarı olan 13.414,50 TL’dir. Tavan tutarı ise, işsizlik sigortası primine esas günlük kazancın üst sınırı olan 2.348,98 TL’nin 30 ile çarpımı sonucu bulunan 70.469,40 TL’dir.

Bu durumda, 2023 yılında 2 yıllık kıdem tazminatı, taban tutar üzerinden hesaplanırsa 26.829 TL, tavan tutar üzerinden hesaplanırsa 140.938,80 TL’dir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kıdem tazminatı, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (Son 30 gün içinde alınan brüt ücret) * (İşyerinde çalışılan tam yıl sayısı)

Örneğin, bir işçi 2 yıl 4 ay çalışarak işten ayrılırsa, alacağı kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (Son 30 gün içinde alınan brüt ücret) * (2 tam yıl + 4 ay)

Bu durumda, işçinin son 30 gün içinde aldığı brüt ücret 10.000 TL ise, alacağı kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 10.000 TL * (2 + 4/12)
Kıdem tazminatı = 10.000 TL * 2,33
Kıdem tazminatı = 23.300 TL

Kıdem Tazminatı Almanın Şartları

Kıdem tazminatı almanın bazı şartları vardır. Bu şartlardan bazıları şunlardır:

  • İşçinin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir.
  • İşçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olması veya iş sözleşmesinin sona ermesi gerekir.
  • İşçinin iş sözleşmesinin feshinde haklı bir neden bulunmaması gerekir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Araçları

Kıdem tazminatı hesaplamak için çeşitli çevrimiçi araçlar mevcuttur. Bu araçlar, işçinin son 30 gün içinde aldığı brüt ücret ve işyerinde çalıştığı süreyi girerek kıdem tazminatı tutarını hesaplayabilir.

Kıdem Tazminatı Dava Açma Süresi

Kıdem tazminatı alamayan işçiler, kıdem tazminatı davası açarak tazminatlarını alabilirler. Kıdem tazminatı davası açma süresi, kıdem tazminatı alacağının doğduğu tarihten itibaren 1 yıl ile sınırlıdır.

Sonuç

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca hak kazandığı

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir