İçeriğe geç

2000 Den Sonra Işe Girenler Kıdem Tazminatını Nasıl Alabilir 2024-2025 Güncel

2000’den Sonra İşe Girenler Kıdem Tazminatını Nasıl Alabilir?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işçinin aleyhine feshi halinde, işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye ve brüt ücretine göre hesaplanır.

2000’den Sonra İşe Girenler İçin Kıdem Tazminatı Hakkı

2000’den sonra işe girenler için kıdem tazminatı hakkı, 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun’la değiştirilmiştir. Bu Kanun’a göre, 9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girenler için kıdem tazminatı hakkı, emeklilik koşullarını yerine getirdikten sonra elde edilir.

Emeklilik koşullarını yerine getirenler, işverenlerinden kıdem tazminatlarını talep edebilirler. Emeklilik koşullarını yerine getirmeden işten ayrılan işçiler, kıdem tazminatı alamamaktadır.

2000’den Sonra İşe Girenler İçin Kıdem Tazminatı Hesaplaması

2000’den sonra işe girenler için kıdem tazminatı hesaplaması, işçinin çalıştığı süreye ve brüt ücretine göre yapılır.

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücretidir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında, yarım yıl ve daha az süreler dikkate alınmaz.

Örneğin, bir işçi 2000 yılında işe başlamış ve 10 yıl çalışmışsa, kıdem tazminatı hakkı 300 günlük brüt ücretidir.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında, işçinin brüt ücreti, asgari ücretin 14 katına kadar olan kısmı dikkate alınır. Bu tutarın üzerindeki kısım, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmaz.

2000’den Sonra İşe Girenler İçin Kıdem Tazminatı Almanın Şartları

2000’den sonra işe girenler, aşağıdaki şartları yerine getirdikleri takdirde kıdem tazminatı alabilirler:

  • İşçi, iş sözleşmesinin işçinin aleyhine feshi halinde kıdem tazminatı alabilir.
  • İşçi, emeklilik koşullarını yerine getirmiş olmalıdır.

2000’den Sonra İşe Girenler İçin Kıdem Tazminatı Talep Etme Şekli

2000’den sonra işe girenler, kıdem tazminatı talebini, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde işverene yazılı olarak bildirmelidir.

Kıdem tazminatı talebinde, işçinin adı soyadı, TC kimlik numarası, işyerinin adresi, iş sözleşmesinin feshi tarihi, kıdem tazminatı talebinin tutarı gibi bilgiler yer almalıdır.

İşveren, kıdem tazminatı talebini 30 gün içinde yazılı olarak cevaplamalıdır. İşverenin cevap vermemesi halinde, işçi kıdem tazminatı için icra takibi başlatabilir.

2000’den Sonra İşe Girenler İçin Kıdem Tazminatı Alma Hakkının Geleceği

2000’den sonra işe girenler için kıdem tazminatı hakkı, emeklilik koşullarını yerine getirdikten sonra elde edilir. Bu durum, bazı işçiler için dezavantajlı bir durum oluşturmaktadır.

İşçi, emeklilik koşullarını yerine getirebilmek için uzun yıllar çalışması gerekebilir. Bu süre zarfında işçi, işveren tarafından işten çıkarılabilir ve kıdem tazminatı alamayabilir.

Bu durumun önüne geçilmesi için, 2000’den sonra işe girenler için kıdem tazminatı hakkının emeklilik dışındaki bazı durumlarda da verilmesi gündeme gelmiştir.

Bu kapsamda, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshi halinde de kıdem tazminatı verilmesi önerilmektedir.

Bu önerinin hayata geçirilmesi halinde, 2000’den sonra işe girenler için kıdem tazminatı hakkı daha cazip hale gelecektir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir