İçeriğe geç

2022 Kıdem Tazminatı 2024-2025 Güncel

2022 Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, bir işyerinde belirli bir süre çalışan işçinin işten ayrılması halinde işveren tarafından ödenen maddi bir tazminattır. Kıdem tazminatının amacı, işçinin işten ayrılması halinde işyerinde kazandığı deneyim ve birikiminin karşılığını almasını sağlamaktır.

Kıdem tazminatının şartları, İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kıdem tazminatı alabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

 • İşçinin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir.
 • İşçinin işveren tarafından işten çıkarılmış olması veya haklı nedenle işten ayrılmış olması gerekir.

Kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanır. İşçinin ücretine, ikramiye, prim, fazla mesai ücreti gibi tüm ek ödemeler dahil edilir. Kıdem tazminatı, işçinin hizmet süresine göre şu şekilde hesaplanır:

 • 1 yıldan 5 yıla kadar olan hizmetlerde, her tam yıl için 30 günlük ücret.
 • 5 yıldan 15 yıla kadar olan hizmetlerde, her tam yıl için 30 günlük ücrete 20 günlük ücret eklenir.
 • 15 yıldan fazla olan hizmetlerde, her tam yıl için 30 günlük ücrete 30 günlük ücret eklenir.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında, işçinin son brüt ücretinin esas alınması gerekir. İşçinin ücretine, ikramiye, prim, fazla mesai ücreti gibi tüm ek ödemeler dahil edilir.

Örneğin, bir işçinin son brüt ücreti 10.000 TL ise ve işçi işyerinde 10 yıl çalışmışsa, işçinin kıdem tazminatı 300.000 TL olacaktır.

Kıdem tazminatının ödenme süresi, İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kıdem tazminatı, işçinin işyerinden ayrıldığı tarihten itibaren en geç 20 iş günü içinde ödenir.

İşveren, kıdem tazminatı ödemesinde gecikme yaparsa, işçiye her geciken gün için tazminatının %1’i tutarında gecikme faizi ödemek zorundadır.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde kazandığı deneyim ve birikiminin karşılığını almasını sağlayan önemli bir haktır. İşverenler, bu hakka riayet etmek ve işçilerin kıdem tazminatlarını zamanında ödemekle yükümlüdür.

2022 Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin bir yılda alabileceği en yüksek kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı tavanı, her yıl memur maaş katsayılarına göre yeniden belirlenir.

2022 yılı için kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak – 30 Haziran döneminde 10.848,59 TL, 1 Temmuz – 31 Aralık döneminde ise 15.371,40 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem Tazminatı İptali

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde kazandığı deneyim ve birikiminin karşılığını almasını sağlayan önemli bir haktır. Ancak, bazı durumlarda kıdem tazminatı iptal edilebilir.

Kıdem tazminatının iptal edilebileceği durumlar şunlardır:

 • İşçinin işyerinde haklı nedenle işten çıkarılması.
 • İşçinin işverenin rızası olmadan işyerini terk etmesi.
 • İşçinin işyerinde işverene karşı suç işlemesi.
 • İşçinin işyerinde işverene zarar vermesi.

Kıdem tazminatı iptal edilirse, işçiye kıdem tazminatı ödenmez.

Kıdem Tazminatı İle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kıdem tazminatı ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması halinde ödenir.
 • Kıdem tazminatı, işçinin işveren tarafından işten çıkarılmış olması veya haklı nedenle işten ayrılmış olması halinde ödenir.
 • Kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanır.
 • Kıdem tazminatı, işçinin işyerinden ayrıldığı tarihten itibaren en geç 20 iş günü içinde ödenir.
 • İşveren, kıdem taz

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir