İçeriğe geç

2022 Kıdem Tazminatı Ne Kadar 2024-2025 Güncel

2022 Kıdem Tazminatı Ne Kadar?

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene bağlı olarak çalışmasının sona ermesi halinde, işçiye ödenen bir tazminattır. İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her tam yıl için, son brüt ücretinin 30’da biri tutarındadır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = Son brüt ücret * Çalışılan tam yıl sayısı * 30/100

Örneğin, bir işçinin son brüt ücreti 10.000 TL ise ve bu işçi 5 yıl çalışmışsa, işçinin kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 10.000 TL * 5 * 30/100
= 150.000 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin son brüt ücretinin kıdem tazminatı tavanını aşması halinde, işçiye sadece kıdem tazminatı tavanı kadar tazminat ödenir.

2022 yılı için kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak-30 Haziran dönemi için 10.848,59 TL, Temmuz-Aralık dönemi için ise 15.371,40 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem Tazminatı Alamayanlar

Aşağıdaki işçiler kıdem tazminatı alamaz:

 • İşe başladığı günden itibaren 18 yaşını doldurmamış olanlar.
 • İşe girdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde 2 defa iş sözleşmesi feshedilenler.
 • İş sözleşmesini kendi istek ve kusuru ile sona erdirenler.
 • İşverenin ölümü halinde, işverenin eşi, anne ve babası ile 18 yaşını doldurmamış çocukları.

Kıdem Tazminatı Ödenme Süresi

Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 2 ay içinde ödenmelidir. Bu sürenin aşılması halinde, işçiye en fazla 2 aylık ücreti tutarında tazminat ödenir.

Kıdem Tazminatı ile İlgili Diğer Hükümler

 • Kıdem tazminatı, işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır.
 • Kıdem tazminatı, işçinin kıdem süresine göre artar.
 • Kıdem tazminatı, işçinin ölüm halinde, işçinin mirasçılarına ödenir.

Kıdem Tazminatı ile İlgili Sorunlar

İşverenler, işçilere kıdem tazminatı ödemekten kaçınmak için çeşitli yöntemler kullanabilmektedir. Bu yöntemler arasında şunlar sayılabilir:

 • İş sözleşmesini işçinin isteği ile feshetmek.
 • İşçiyi ücretsiz izne çıkarmak.
 • İşçinin ücretini düşük tutmak.

İşçiler, kıdem tazminatı ile ilgili hak ihlallerine uğramaları halinde, iş mahkemesine başvurarak, kıdem tazminatının ödenmesini talep edebilirler.

Kıdem Tazminatı ile İlgili Örnekler

 • Bir işçinin son brüt ücreti 10.000 TL ise ve bu işçi 10 yıl çalışmışsa, işçinin kıdem tazminatı 150.000 TL’dir.
 • Bir işçinin son brüt ücreti 5.000 TL ise ve bu işçi 2 yıl çalışmışsa, işçinin kıdem tazminatı 30.000 TL’dir.
 • Bir işçinin son brüt ücreti 20.000 TL ise ve bu işçi 4 yıl çalışmışsa, işçinin kıdem tazminatı 80.000 TL’dir.

Kıdem Tazminatının Ekonomik Etkisi

Kıdem tazminatı, işçilerin emeklilik dönemindeki gelirlerini desteklemek için önemli bir araçtır. Aynı zamanda, işgücü piyasasındaki hareketliliği teşvik etmek için de önemli bir faktördür.

Kıdem tazminatının ekonomik etkisi konusunda yapılan araştırmalar, kıdem tazminatının işçilerin emeklilik dönemindeki gelirlerini ortalama %20-3

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir