İçeriğe geç

2022 Tazminatı Hesaplama 2024-2025 Güncel

2023 Tazminat Hesaplama

İşten ayrılan işçilerin, kıdem ve ihbar tazminatı alma hakları vardır. Bu tazminatlar, işçilerin işverene vermiş oldukları emek ve alın terinin karşılığı olarak ödenir.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, işyerinde en az bir yıl çalışmış olan işçilerin, işten çıkarılmaları halinde işveren tarafından ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için, son aldığı brüt ücretin 30’da biri oranında hesaplanır.

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = (son brüt ücret x çalışma süresi x 30) / 360

Örneğin, bir işçinin son brüt ücreti 10.000 TL olsun ve bu işçi 5 yıldır aynı işyerinde çalışıyor olsun. Bu durumda işçinin kıdem tazminatı 5 x 10.000 x 30 / 360 = 4166,67 TL olacaktır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir.
 • Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanır.
 • Kıdem tazminatı, 30’da biri oranında hesaplanır.
 • Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için ödenir.

Kıdem tazminatı, işçinin işten çıkarılma şekline göre de farklılık gösterebilir.

 • İşverenin haklı nedenle işten çıkarması halinde, işçiye kıdem tazminatı ödenmez.
 • İşverenin geçerli nedenle işten çıkarması halinde, işçiye kıdem tazminatı ödenir.
 • İşverenin bildirimsiz veya kısa bildirim süresiyle işten çıkarması halinde, işçiye kıdem tazminatı ödenir.

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, işveren tarafından işçiye, işten çıkarılma halinde verilmesi gereken bir tazminat türüdür. İhbar tazminatı, işçinin kıdem süresine göre değişir.

İhbar tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

İhbar tazminatı = (son brüt ücret x kıdem süresi) / 30

Örneğin, bir işçinin son brüt ücreti 10.000 TL olsun ve bu işçi 5 yıldır aynı işyerinde çalışıyor olsun. Bu durumda işçinin ihbar tazminatı 5 x 10.000 / 30 = 1666,67 TL olacaktır.

İhbar tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • İşveren, işçiyi işten çıkarırken, işçinin kıdem süresine göre ihbar süresine uymak zorundadır.
 • İşveren, ihbar süresine uymazsa, işçiye ihbar tazminatı ödemek zorundadır.
 • İhbar tazminatı, işçinin son aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanır.
 • İhbar tazminatı, işçinin kıdem süresine göre değişir.

2023 yılı için kıdem ve ihbar tazminatı tavanı 23.489,83 TL’dir. Bu tutar, işçinin son aldığı brüt ücretin 23.489,83 TL’yi geçmemesi halinde geçerlidir.

Tazminat Hesaplama Araçları

Çeşitli internet sitelerinde ve mobil uygulamalarda tazminat hesaplama araçları bulunmaktadır. Bu araçlar, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarını kolayca hesaplamalarını sağlamaktadır.

Tazminat Davaları

İşveren tarafından kıdem veya ihbar tazminatı ödenmemesi halinde, işçiler dava açabilirler. İşçi, dava sonucunda kıdem veya ihbar tazminatını alabilir.

Sonuç

Kıdem ve ihbar tazminatı, işçilerin işverene vermiş oldukları emek ve alın terinin karşılığı olarak ödenen tazminat türleridir. İşçiler, kıdem ve ihbar tazminatlarını hak ettikleri takdirde, işverene karşı dava açabilirler.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir