İçeriğe geç

2023 Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplama 2024-2025 Güncel

2023 Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçinin kıdemine ve son brüt ücretine göre ödenen bir tazminat türüdür. Kapıcılar da diğer işçiler gibi kıdem tazminatına hak kazanırlar.

2023 Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kapıcı kıdem tazminatı hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

Kıdem tazminatı = (Son brüt ücret x Çalışılan süre) / 30

Son Brüt Ücret

Son brüt ücret, kapıcıya iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte ödenen ücrettir. Bu ücrete, kapıcıya düzenli olarak ödenen ücretler dahildir. Ayrıca, kapıcıya düzenli olarak ödenmeyen ancak süreklilik arz eden sosyal yardımlar ve benzeri ücretler de son brüt ücrete dahil edilir.

Çalışılan Süre

Çalışılan süre, kapıcıya iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten geriye doğru sayılarak hesaplanır. Bu süre, tam yıl olarak hesaplanır.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı hesaplanırken, son brüt ücretin 30 günlük tutarı dikkate alınır. Ancak, bu tutarın 2023 yılı için belirlenen tavan miktarı olan 23.489,83 TL’yi geçmemesi gerekir.

Örnek Hesaplamalar

Örnek 1:

Bir kapıcı, 2023 yılında brüt 10.000 TL maaş ile 5 yıl çalışmış olsun. Bu durumda kapıcıya ödenecek kıdem tazminatı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (10.000 TL x 5 yıl) / 30
= 1666,67 TL x 5
= 8333,35 TL

Örnek 2:

Bir kapıcı, 2023 yılında brüt 20.000 TL maaş ile 10 yıl çalışmış olsun. Bu durumda kapıcıya ödenecek kıdem tazminatı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (20.000 TL x 10 yıl) / 30
= 6666,67 TL x 10
= 66.666,70 TL

Kıdem Tazminatı Hesaplama Araçları

Kıdem tazminatı hesaplamak için internette birçok araç bulunmaktadır. Bu araçlar, yukarıdaki formül kullanılarak hesaplama yaparlar. Bu araçlardan bazıları, hesaplama yaparken son brüt ücreti otomatik olarak girmeniz için bir kutucuk sağlar. Bazı araçlar ise, son brüt ücreti kendiniz girmeniz gerekir.

Kıdem Tazminatı İhbar Süresi

Kıdem tazminatı ile birlikte, işveren tarafından işçiye ihbar tazminatı da ödenebilir. İhbar tazminatı, işverenin işçiyi işten çıkarması halinde, işçiye iş sözleşmesinin sona ermesinden önce ödenmesi gereken bir tazminat türüdür.

İhbar tazminatı hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

İhbar tazminatı = (Son brüt ücret x Çalışılan süre) / 30

Ancak, kıdem tazminatı alan işçiye ihbar tazminatı ödenmez.

Kıdem Tazminatı Alınmaması

İşveren, işçiye kıdem tazminatı ödemeyi reddederse, işçi yasal yollara başvurabilir. İşçi, kıdem tazminatının tahsili için işveren aleyhine dava açabilir.

İşveren, işçiye kıdem tazminatı ödemeyi reddederse, işçiye aşağıdaki haklardan biri veya birkaçı tanınabilir:

  • Kıdem tazminatı
  • İhbar tazminatı
  • Ücret alacakları
  • Fazla mesai alacakları
  • Ücretli izin alacakları
  • İş güvencesi tazminatı

Sonuç

Kapıcılar da diğer işçiler gibi kıdem tazminatına hak kazanırlar. Kıdem tazminatı hesaplama formülü, son brüt ücret ve çalışılan süre dikkate alınarak hesaplanır.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir