İçeriğe geç

3600 Günden Tazminat 2024-2025 Güncel

3600 Günden Tazminat

Türkiye İş Kanunu’nda, işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, işyerinde en az bir yıl çalışmış olması ve işveren tarafından haklı bir neden olmadan işten çıkarılmış olması gerekmektedir. Ancak, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayısına sahip olan işçiler, işveren tarafından haklı bir neden gösterilmeden işten çıkarılsalar dahi, kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Bu durum, İş Kanunu’nun 14. maddesinin 5. fıkrasında düzenlenmiştir.

3600 Günden Tazminat Alma Şartları

3600 günden tazminat almak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

  • İşçi, 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
  • İşçi, ilk kez sigortalı olduğu tarih 08.09.1999 öncesi olmalıdır.
  • İşçi, 15 yıl sigortalılık süresini tamamlamış olmalıdır.
  • İşçi, 3600 gün prim ödeme gün sayısına sahip olmalıdır.

Bu şartları sağlayan işçiler, işveren tarafından haklı bir neden gösterilmeden işten çıkarılsalar dahi, kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

3600 Günden Tazminat Alma Süreci

İşçi, 3600 günden tazminat almak için, işverene yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Başvuruda, işçinin ad soyadı, TC kimlik numarası, işverenin unvanı, işyeri adresi ve işten ayrılış tarihi gibi bilgilerin yer alması gerekmektedir.

İşveren, işçinin başvurusunu en geç 10 iş günü içinde cevaplamalıdır. İşveren, başvuruyu kabul ederse, kıdem tazminatını işçiye ödemekle yükümlüdür. İşveren, başvuruyu reddederse, işçi, icra takibi yoluyla kıdem tazminatını talep edebilir.

3600 Günden Tazminat Tutarı

3600 günden tazminat tutarının hesaplanmasında, işçinin son brüt ücreti ve kıdem süresi dikkate alınır. Kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücretinin 30 günlük tutarı ile kıdem süresi çarpılarak hesaplanır.

Örneğin, işçinin son brüt ücreti 5.000 TL ve kıdem süresi 10 yıl ise, kıdem tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı tutarı = 5.000 TL * 30 gün * 10 yıl
= 1.500.000 TL

3600 Günden Tazminat ve Emekli Sandığı

3600 günden tazminat alan işçiler, emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlamış olurlar. Bu nedenle, 3600 günden tazminat alan işçiler, işsiz kaldıkları takdirde, işsizlik maaşı ve diğer sosyal yardımlardan yararlanabilmektedir.

3600 Günden Tazminat ve İşveren

3600 günden tazminat ödeme yükümlülüğü, işverene aittir. İşveren, işçinin kıdem tazminatını ödemediği takdirde, işçi, icra takibi yoluyla kıdem tazminatını talep edebilir.

3600 Günden Tazminat ve Yargıtay Kararları

Yargıtay, 3600 günden tazminat konusunda vermiş olduğu kararlarında, işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayısının aynı işveren yanında gerçekleşmesi gerekmediğini belirtmiştir. Bu nedenle, işçinin farklı işverenler yanında çalışarak elde ettiği 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayısı da, 3600 günden tazminat almak için yeterli sayılmaktadır.

Yargıtay, ayrıca, 3600 günden tazminat alma hakkının, işçinin işveren tarafından haklı bir neden gösterilmeden işten çıkarılmış olması şartına bağlı olmadığını da belirtmiştir. Bu nedenle, işçinin işveren tarafından emeklilik gerekçesi ile işten çıkarılmış olması durumunda da, 3600 günden tazminat alma hakkı bulunmaktadır.

Sonuç

3600 günden tazminat, işçilerin işveren tarafından haklı bir neden gösterilmeden işten çıkarılmaları durumunda, kıdem tazminatına hak kazanmalarını sağlayan bir hak tanımıdır. Bu hak,

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir