İçeriğe geç

4500 Gün Tazminat Hakkı 2021 2024-2025 Güncel

4500 Gün Tazminat Hakkı 2023

4500 gün tazminat hakkı, 08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan işçilerin emeklilik sebebiyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilmeleri için gereken prim gün sayısıdır. Bu tarihten önce sigortalı olan işçiler için kıdem tazminatı alma şartı 15 yıl 3600 prim günüdür.

4500 gün tazminat hakkı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 56. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, “İş sözleşmesinin sona ermesinde, işçiye en az üç aylık ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.”

4500 gün tazminat hakkı için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayısı, 08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan işçiler için geçerlidir. Bu tarihten önce sigortalı olan işçiler, 15 yıl 3600 prim günü şartını yerine getirdikleri takdirde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

4500 Gün Tazminat Hakkı Nasıl Hesaplanır?

4500 gün tazminat hakkı, işçinin son ay brüt ücretine göre hesaplanır. İşçinin son ay brüt ücreti, işçinin aldığı maaş, ikramiye, prim gibi tüm ödemelerin toplamıdır.

4500 gün tazminat hakkı, aşağıdaki formülle hesaplanır:

4500 x Son Ay Brüt Ücret

Örneğin, bir işçinin son ay brüt ücreti 5.000 TL ise, 4500 gün tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

4500 x 5.000 TL = 225.000 TL

Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı tutarı 225.000 TL’dir.

4500 Gün Tazminat Hakkına Ne Zaman Hak Kazanılır?

4500 gün tazminat hakkı, işçinin 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim gününü tamamladığı tarihte kazanılır. Örneğin, bir işçi 08.09.1999 tarihinde ilk defa sigortalı olmuşsa, 25 yıl sigortalılık süresini 08.09.2024 tarihinde tamamlayacaktır. Bu tarihte işçinin prim gün sayısı da 4500’ü geçmişse, kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır.

4500 Gün Tazminat Hakkı Kimlere Verilir?

4500 gün tazminat hakkı, 08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan işçilere verilir. Bu tarihten önce sigortalı olan işçiler, 15 yıl 3600 prim günü şartını yerine getirdikleri takdirde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

4500 gün tazminat hakkı, aşağıdaki işçilere verilir:

  • İş sözleşmesi sona eren işçiler
  • İşveren tarafından işten çıkarılan işçiler
  • İşveren tarafından haklı nedenle işten çıkarılan işçiler
  • İşçi tarafından haklı nedenle işten ayrılan işçiler
  • İşçinin emeklilik nedeniyle işten ayrıldığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan belge alması durumunda işçiler

4500 Gün Tazminat Hakkı Kimlere Verilmez?

4500 gün tazminat hakkı, aşağıdaki işçilere verilmez:

  • İş sözleşmesi sona ermeden kendi isteği ile işten ayrılan işçiler
  • İşçi tarafından geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarılan işçiler
  • İşveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarılan işçiler
  • İşçinin işyerinden ayrılması nedeniyle kıdem tazminatı almasına engel bir durum varsa işçiler

4500 Gün Tazminat Hakkı İle İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay, 4500 gün tazminat hakkı ile ilgili olarak çeşitli kararlar vermiştir. Bu kararlardan bazıları şunlardır:

  • Yargıtay, 2022/3844 E., 2023/2342 K. sayılı kararında, 08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir