İçeriğe geç

6 Ay Calisan Tazminat Alirmi 2024-2025 Güncel

6 Ay Çalışan Tazminat Alır mı?

İşçilik hukukunda, işçilerin işverene karşı çeşitli hakları bulunmaktadır. Bu haklar arasında kıdem tazminatı da yer almaktadır. Kıdem tazminatı, işçinin işyerindeki hizmet süresine göre ödenen bir tazminat türüdür.

İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, kıdem tazminatına hak kazanmak için işçinin işyerinde en az bir yıl kesintisiz çalışması gerekmektedir. Bu süre, işçinin aynı işverenin işyerlerinde veya farklı işyerlerinde geçen süreleri de kapsamaktadır.

Dolayısıyla, 6 ay çalışan bir işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. İşçinin kıdemi 1 yıldan az ise, işçiye sadece çalıştığı süreye göre ihbar tazminatı ödenir.

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, işverenin işçiyi işten çıkarması durumunda, işçinin işsiz kalacağı süreye göre ödenen bir tazminat türüdür. İhbar tazminatı, işçinin kıdemine göre aşağıdaki sürelerde ödenir:

 • 0-6 ay için 2 hafta
 • 6-18 ay için 4 hafta
 • 18-36 ay için 6 hafta
 • 36 aydan fazla için 8 hafta

Örneğin, 6 ay çalışan bir işçi işten çıkarılırsa, işçiye 2 haftalık ihbar tazminatı ödenir.

İşçinin Kıdem Tazminatı Alamayacağı Haller

İşçinin kıdem tazminatı alamayacağı haller şunlardır:

 • İşçinin işveren tarafından haklı nedenle feshedilmesi
 • İşçinin işverenin rızası olmadan işyerini terk etmesi
 • İşçinin işverene karşı ağır bir kusuru olması
 • İşçinin iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi

İşçinin Kıdem Tazminatının Hesaplanması

İşçinin kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için brüt maaşının 30 günlük tutarı kadar hesaplanır. Örneğin, asgari ücretle 1 yıl çalışan bir işçinin kıdem tazminatı, brüt asgari ücretin 30 günlük tutarı olan 5.253,40 TL olacaktır.

Sonuç

6 ay çalışan bir işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. İşçinin kıdemi 1 yıldan az ise, işçiye sadece çalıştığı süreye göre ihbar tazminatı ödenir. İşçinin kıdem tazminatı alamayacağı haller ise şunlardır:

 • İşçinin işveren tarafından haklı nedenle feshedilmesi
 • İşçinin işverenin rızası olmadan işyerini terk etmesi
 • İşçinin işverene karşı ağır bir kusuru olması
 • İşçinin iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi

Örnek Olaylar

 • Örnek 1:

Ahmet, 1 Ocak 2023 tarihinde bir işyerinde çalışmaya başlamıştır. Ahmet, 15 Temmuz 2023 tarihinde işten çıkarılmıştır. Ahmet’in kıdemi 6 aydır. Bu nedenle, Ahmet kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ahmet’e sadece 2 haftalık ihbar tazminatı ödenir.

 • Örnek 2:

Barış, 1 Ocak 2023 tarihinde bir işyerinde çalışmaya başlamıştır. Barış, 15 Ağustos 2023 tarihinde işten çıkarılmıştır. Barış’ın kıdemi 7 aydır. Bu nedenle, Barış kıdem tazminatına hak kazanır. Barış’a 7 aylık kıdemine göre 21.770,80 TL kıdem tazminatı ödenir.

Sonuç olarak, 6 ay çalışan bir işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde en az bir yıl kesintisiz çalışması gerekmektedir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir