İçeriğe geç

6 Ay Çalışana Tazminat Verilir Mi 2024-2025 Güncel

6 Ay Çalışana Tazminat Verilir Mi?

İşçilik hukuku, işçilerin ve işverenlerin haklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı kapsamında, işçilerin işverene karşı sahip olduğu haklar arasında tazminat hakkı da yer almaktadır. Tazminat, işçinin iş akdinin sona ermesi nedeniyle işverene karşı sahip olduğu bir haktır. Tazminat türleri arasında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işsizlik maaşı, iş güvencesi tazminatı vb. yer almaktadır.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, işçinin işverene karşı sahip olduğu en önemli tazminat türlerinden biridir. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her yıl için brüt maaşının 30 günlük tutarı kadar ödenir. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işyerinde en az bir yıl kesintisiz çalışması gerekir.

6 Ay Çalışana Kıdem Tazminatı Verilir Mi?

6 ay çalışan bir işçiye kıdem tazminatı verilmez. Çünkü kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işyerinde en az bir yıl kesintisiz çalışması gerekir. 6 ay çalışan bir işçinin işyerinde çalışma süresi bir yıldan az olduğundan, kıdem tazminatına hak kazanamaz.

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, işçinin iş akdini işverene veya işverenin işçiye bildirim süresine uymaksızın feshetmesi durumunda ödenen bir tazminat türüdür. İhbar tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işyerinde en az altı ay çalışmış olması gerekir.

6 Ay Çalışana İhbar Tazminatı Verilir Mi?

6 ay çalışan bir işçiye ihbar tazminatı verilir. Çünkü ihbar tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işyerinde en az altı ay çalışmış olması gerekir. 6 ay çalışan bir işçinin işyerinde çalışma süresi altı aydan fazla olduğundan, ihbar tazminatına hak kazanır.

6 Ay Çalışan Bir İşçiye Hangi Tazminat Türleri Ödenir?

6 ay çalışan bir işçiye ihbar tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı ödenmez.

6 Ay Çalışan Bir İşçinin İşverene Bildirim Yapması Gerekir Mi?

6 ay çalışan bir işçinin işverene bildirim yapması gerekir. İşçinin bildirim süresi, işyerinde çalıştığı süreye göre değişir. 6 ay çalışan bir işçinin bildirim süresi 2 haftadır.

6 Ay Çalışan Bir İşçi İşverene Bildirim Yapmazsa Ne Olur?

6 ay çalışan bir işçinin işverene bildirim yapmaması durumunda, işveren işçiye bildirim süresine ait ücreti tazminat olarak ödemek zorundadır.

6 Ay Çalışan Bir İşçi İşten Ayrılırsa İşverene Ne Yapmalı?

6 ay çalışan bir işçi işten ayrılırsa, işverenin işçiye ihbar tazminatı ve bildirim süresine ait ücreti ödemesi gerekir. İşveren, işçiye bu ödemeleri yapmazsa, işçi işverene karşı dava açabilir.

6 Ay Çalışan Bir İşçiye Tazminat Ödenmesi Gerektiğine Dair Yargıtay Kararları

Yargıtay, 6 ay çalışan bir işçiye ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine dair kararlar vermiştir. Örneğin, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2022/28112 E., 2023/2275 K. sayılı kararında, “Somut olayda, davacı işçinin 12.01.2022 tarihinde işe başlayıp 19.07.2022 tarihinde işten ayrıldığı anlaşılmaktadır. Davacının işyerinde altı aydan fazla çalıştığı anlaşılmakla, davacının ihbar tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir.” denilmiştir.

Sonuç

6 ay çalışan bir işçiye ihbar tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı ödenmez. 6 ay çalışan bir işçinin işverene bildirim yapması gerekir. İşveren, işçiye ihbar tazminatı ve bildirim süresine ait ücreti ödemek zorundadır. İşveren, işçiye bu ödemeleri yapmazsa, işçi işverene karşı dava açabilir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir