İçeriğe geç

6 Aylık Tazminat Ne Kadar 2024-2025 Güncel

6 Aylık Tazminat Ne Kadar?

6 aylık tazminat, bir işçinin işveren tarafından işten çıkarılması veya kendi isteğiyle işten ayrılması halinde, kıdem tazminatına ek olarak ödenen tazminat türüdür. İhbar tazminatı, işçinin işverene karşı olan bir borcudur. İşçi, işverene karşı ihbar süresine uymak zorundadır. İhbar süresine uymaması halinde, işverene ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

İhbar Süreleri

İş Kanunu’na göre, işçinin işveren tarafından işten çıkarılması halinde, ihbar süreleri aşağıdaki gibidir:

  • 6 aydan az çalışanlar için: 2 hafta
  • 6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışanlar için: 4 hafta
  • 1,5 yıl ile 3 yıl arasında çalışanlar için: 6 hafta
  • 3 yıl ve daha fazla çalışanlar için: 8 hafta

İhbar Tazminatı Miktarı

İhbar tazminatı miktarı, işçinin son brüt ücretine göre hesaplanır. İhbar süresinin haftalık ücreti, işçinin son brüt ücretinin 7’ye bölünmesiyle bulunur. İhbar tazminatı miktarı ise, ihbar süresinin haftalık ücretinin, ihbar süresinin gün sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır.

Örnek

6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışan bir işçinin son brüt ücreti 5.000 TL olsun. Bu işçinin ihbar süresi 4 haftadır. İhbar süresinin haftalık ücreti, 5.000 TL / 7 = 714,28 TL’dir. İhbar tazminatı miktarı ise, 714,28 TL * 4 = 2.857,12 TL’dir.

Damga Vergisi

İhbar tazminatına, damga vergisi uygulanır. Damga vergisi oranı, 2023 yılı için %0,00759’dur.

Net İhbar Tazminatı Miktarı

İhbar tazminatından, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. Gelir vergisi kesintisi, işçinin net ücretine göre yapılır. Damga vergisi kesintisi ise, ihbar tazminatının brüt tutarından yapılır.

Örnek

6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışan bir işçinin son brüt ücreti 5.000 TL olsun. Bu işçinin ihbar süresi 4 haftadır. İhbar süresinin haftalık ücreti, 5.000 TL / 7 = 714,28 TL’dir. İhbar tazminatı miktarı ise, 714,28 TL * 4 = 2.857,12 TL’dir.

Gelir vergisi kesintisi, işçinin net ücretine göre yapılır. Bu işçinin net ücreti, brüt ücretinden gelir vergisi kesintisi yapıldıktan sonra elde ettiği tutardır. Bu işçinin net ücreti, 5.000 TL * (1 – 0,15) = 4.250 TL olsun.

Damga vergisi kesintisi ise, ihbar tazminatının brüt tutarından yapılır. Bu işçinin damga vergisi kesintisi, 2.857,12 TL * 0,00759 = 2,16 TL’dir.

Bu işçinin net ihbar tazminatı miktarı, 2.857,12 TL – 2,16 TL = 2.855 TL’dir.

6 Aylık Tazminat Hesaplama

6 aylık tazminat hesaplaması için aşağıdaki formül kullanılabilir:

İhbar tazminatı miktarı = (Son brüt ücret * Haftalık ihbar süresi) / 7

Örnek

6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışan bir işçinin son brüt ücreti 5.000 TL olsun. Bu işçinin ihbar süresi 4 hafta olsun.

Bu işçinin ihbar tazminatı miktarı, aşağıdaki gibi hesaplanır:

İhbar tazminatı miktarı = (5.000 TL * 4) / 7
= 2.857,1

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir