İçeriğe geç

7000 Gün Kıdem Tazminatı Şartları 2024-2025 Güncel

7000 Gün Kıdem Tazminatı Şartları

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her bir yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın feshetmesi veya işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi halinde işçiye ödenir.

08.09.1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı olan işçiler için kıdem tazminatı şartları şunlardır:

  • 15 yıl sigortalılık süresi
  • 3600 gün prim ödeme gün sayısı

08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olan işçiler için kıdem tazminatı şartları şunlardır:

  • 7000 gün prim ödeme gün sayısı
  • Sigortalılık süresi göz önünde bulundurulmaksızın

01.05.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan işçiler için kıdem tazminatı şartları şunlardır:

  • 25 yıl sigortalılık süresi
  • 5400 gün prim ödeme gün sayısı

7000 Gün Prim Ödeme Gün Sayısı Şartı

7000 gün prim ödeme gün sayısı şartı, 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olan işçiler için geçerli olan bir şarttır. Bu tarihler arasında ilk defa sigortalı olan işçiler, 7000 gün prim ödeme gün sayısını doldurmaları halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

7000 gün prim ödeme gün sayısı şartı, sigortalılık süresi göz önünde bulundurulmaksızın geçerlidir. Bu nedenle, 18 yaşında sigortalı olan bir işçi ile 50 yaşında sigortalı olan bir işçi, aynı şartlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

7000 Gün Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

7000 gün prim ödeme gün sayısı, her bir tam gün için bir gün olarak hesaplanır. Örneğin, 1 yıl 10 ay çalışan bir işçinin prim ödeme gün sayısı 360 + 30 = 390 gündür.

Kıdem Tazminatı Miktarı

Kıdem tazminatı miktarı, işçinin brüt ücreti ve kıdem tazminatı süresine göre hesaplanır. Kıdem tazminatı miktarı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı miktarı = Brüt ücret x Kıdem tazminatı süresi

Örneğin, brüt ücreti 10.000 TL olan bir işçi, 5 yıllık kıdem tazminatı süresine sahipse, kıdem tazminatı miktarı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı miktarı = 10.000 TL x 5 yıl = 50.000 TL

Kıdem Tazminatı Almak İçin Gerekli Belgeler

Kıdem tazminatı almak için gerekli belgeler şunlardır:

  • İş sözleşmesi
  • İşten çıkış belgesi
  • SGK hizmet dökümü
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Bu belgelerle birlikte, işçinin işverene yazılı olarak başvuru yapması gerekmektedir. İşveren, işçinin başvurusunu en geç 10 iş günü içinde sonuçlandırmak zorundadır. İşverenin bu süre içinde başvuruyu sonuçlandırmaması halinde, işçi iş mahkemesine başvurarak kıdem tazminatını alabilir.

7000 Gün Kıdem Tazminatı Şartlarında Değişiklik

01.10.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7351 sayılı Kanun ile 7000 gün prim ödeme gün sayısı şartı kaldırılacaktır. Bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olacak işçiler, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirmeleri halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklardır.

Bu değişiklik, 7000 gün prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirmemiş olan işçiler için önemli bir fırsattır. Bu işçiler, 01.10.2023 tarihine kadar 3600 gün prim ödeme gün sayısını tamamlamaları halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanabileceklerdir.

Sonuç

700

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir