İçeriğe geç

7000 Günden Tazminat 2024-2025 Güncel

7000 günden kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir nedene dayanmaksızın feshedilmesi halinde, işçiye ödenmesi gereken bir tazminattır. Kıdem tazminatının amacı, işçinin işsiz kalmaması ve yeni bir iş bulmaya çalışırken maddi olarak desteklenmesidir.

Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir nedene dayanmaksızın feshedilmesi halinde, işçinin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması şartıyla, kıdem tazminatına hak kazanır.

Kıdem tazminatının miktarı, işçinin brüt ücretinin son 3 aydaki ortalaması ile kıdem süresi çarpılarak hesaplanır. Kıdem süresinin hesabında, işçinin işyerinde çalıştığı süreler dikkate alınır. İşçinin askerlik, doğum ve hastalık gibi nedenlerle işyerinde çalıştığı süreler de kıdem süresine dahil edilir.

7000 günden kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, 08.09.1999 tarihinden sonra ilk kez işe giren işçiler, yaş şartı aranmaksızın, 7000 gün prim ödeyerek kıdem tazminatı alabilirler.

7000 günden kıdem tazminatına hak kazanmak için, işçinin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:

  • 08.09.1999 tarihinden sonra ilk kez işe girmiş olması,
  • 7000 gün prim ödemiş olması,
  • İş sözleşmesini işveren tarafından haklı bir nedene dayanmaksızın feshedilmiş olması.

İşçi, 7000 günden kıdem tazminatına hak kazandığının tespiti için, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) bir yazı almalıdır. SGK’dan alınan yazı, işçinin iş sözleşmesini işveren tarafından haklı bir nedene dayanmaksızın feshettiği tarihte geçerlidir.

İşçi, SGK’dan aldığı yazıyı işverene ibraz ederek kıdem tazminatı alabilir. İşveren, işçinin kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

7000 günden kıdem tazminatı düzenlemesinin amacı, 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan işçilerin, emeklilik şartlarını sağlamamış olsalar bile, işyerinden ayrıldıklarında maddi olarak desteklenmesidir.

7000 günden kıdem tazminatı düzenlemesinin etkileri, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • İşçiyi işyerinde daha uzun süre çalışmaya teşvik eder.
  • İşvereni, işçinin iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanmaksızın feshetme konusunda daha dikkatli davranmaya zorlar.
  • İşçi ve işveren arasında daha iyi bir iş barışı sağlar.

7000 günden kıdem tazminatı düzenlemesi, 01.09.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra işe başlayan işçiler, 7000 gün prim ödeyerek kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirler.

7000 günden kıdem tazminatı hesaplama, aşağıdaki şekilde yapılır:

Kıdem tazminatı = Brüt ücret x 3

Burada;

  • Brüt ücret: İşçinin son 3 aydaki ortalama brüt ücretidir.
  • 3: Kıdem tazminatının hesaplanmasında kullanılan katsayıdır.

Örneğin; bir işçinin son 3 aydaki ortalama brüt ücreti 5.000 TL ise, kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 5.000 TL x 3 = 15.000 TL

Bu durumda, işçi 15.000 TL kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

7000 günden kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesini işveren tarafından haklı bir nedene dayanmaksızın feshedilmesi halinde ödenen bir tazminattır. Bu düzenleme, 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan işçilerin, emeklilik şartlarını sağlamamış olsalar bile, işyerinden ayrıldıklarında maddi olarak desteklenmesi amacıyla yapılmıştır.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir