İçeriğe geç

Araç Alım Satım Vekalet Ücreti 2024-2025 Güncel

Araç Alım Satım Vekalet Ücreti 2023

Araç alım satımı, günümüzde en sık yapılan ticari işlemlerden biridir. Bu işlem, taraflar arasında yapılan bir sözleşme ile gerçekleşir. Ancak, bazı durumlarda taraflardan biri, başka bir kişiyi temsilen işlem yapabilir. Bu durumda, vekaletname düzenlenmesi gerekir.

Araç alım satım vekaleti, bir kişinin başka bir kişiyi araç alım satımı için temsil etmesine izin veren bir belgedir. Vekaletname, noter tarafından düzenlenir ve tarafların imzalarının bulunması gerekir.

Araç alım satım vekaleti ücreti, noter tarafından belirlenen harç ve ücretlerden oluşur. 2023 yılı itibariyle, araç alım satım vekaleti ücreti 288 TL’dir. Bu ücrete, noter kağıdı ve beyanname bedeli de dahildir.

Araç alım satım vekaleti ücreti, noter tarafından düzenlenen vekaletnamenin kapsamına göre de değişiklik gösterebilir. Örneğin, sadece araç satışını içeren bir vekaletname ücreti ile hem araç satışını hem de tescili içeren bir vekaletname ücreti aynı değildir.

Araç alım satım vekaleti ücreti, noterler tarafından tahsil edilir. Vekaletnameyi düzenlemek için, tarafların noter huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

Araç Alım Satım Vekaletnamesinin Kapsamı

Araç alım satım vekaleti, tarafların anlaşmasına göre çeşitli şekillerde düzenlenebilir. Vekaletnamenin kapsamı, tarafların işlem yapmak istedikleri hususları belirler.

Araç alım satım vekaleti, genellikle şu hususları kapsayacak şekilde düzenlenir:

 • Aracı satın almak veya satmak
 • Aracı tescil etmek
 • Aracı trafikten çekmek
 • Aracı satmak için ilan vermek
 • Aracı için sigorta yaptırmak
 • Aracı için ekspertiz raporu almak

Araç alım satım vekaleti, tarafların anlaşmasına göre daha geniş kapsamlı olarak da düzenlenebilir. Örneğin, vekaletnamede aracın bakımını yaptırmak, vergilerini ödemek gibi hususlar da yer alabilir.

Araç Alım Satım Vekaletnamesinin Düzenlenmesi

Araç alım satım vekaleti, noter tarafından düzenlenir. Vekaletnameyi düzenlemek için, tarafların noter huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

Vekaletnameyi düzenlemek için, tarafların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekir:

 • Kimlik belgesi
 • Araç ruhsatı (varsa)

Vekaletnameyi düzenlemek için, tarafların aşağıdaki hususları belirlemeleri gerekir:

 • Vekaletin kapsamı
 • Vekaletin süresi
 • Vekaletin türü

Vekaletnamenin kapsamı, yukarıda belirtildiği gibi, tarafların anlaşmasına göre belirlenir. Vekaletin süresi, tarafların ihtiyaç duyduğu süre kadar olabilir. Vekaletin türü ise, genel veya özel olabilir.

Genel vekaletname, tarafların her türlü işlem yapma yetkisini verdiği vekaletnamedir. Özel vekaletname ise, tarafların belirli bir işlem veya işlemler için yetki verdiği vekaletnamedir.

Araç Alım Satım Vekaletnamesinin İptali

Araç alım satım vekaleti, tarafların anlaşmasına göre iptal edilebilir. Vekaletnameyi iptal etmek için, tarafların noter huzurunda bir iptal beyanı vermeleri gerekir.

Vekaletnamenin iptal edilmesi, vekaletnamenin düzenlendiği tarihten itibaren geçerli olur.

Araç Alım Satım Vekaletnamesinin Önemi

Araç alım satım vekaleti, taraflar arasında yapılan sözleşmenin yerine getirilmesini sağlar. Vekaletname, vekalet veren kişinin, vekalet verilen kişinin işlemlerini kendi adına yapmasına izin verir.

Araç alım satım vekaleti, aşağıdaki durumlarda önemlidir:

 • Satıcı veya alıcı, işlem yapmak için noterde hazır bulunamıyorsa
 • Satıcı veya alıcı, işlem yapmak için yeterli zamana sahip değilse
 • Satıcı veya alıcı, işlem yapmak için başka bir şehre veya ülkeye gitmesi gerekiyorsa

Araç alım satım vekaleti düzenlenirken, yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekir. Vekaletnamenin kapsamı, tarafların ihtiyaç duyduğu şekilde belirlenmelidir. Vekaletnamenin iptal edilmesi gerektiğinde ise, tarafların bu hususta anlaşmaları gerekir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir