İçeriğe geç

Asgari Ücret Kıdem Tazminatı Ne Kadar 2024-2025 Güncel

Asgari Ücret Kıdem Tazminatı Ne Kadar?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin belirli bir sürenin sonunda veya işveren tarafından haklı sebep olmadan feshedilmesi durumunda çalışana ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, çalışanın işyerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarındadır.

2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla asgari ücret brüt 13.414,50 TL’dir. Bu nedenle, asgari ücretli bir çalışanın bir yıllık kıdem tazminatı 13.414,50 TL’dir. Kıdem tazminatı tavanı ise 2023 yılı için 23.489,83 TL’dir. Bu nedenle, asgari ücretli bir çalışanın kıdem tazminatı asla 23.489,83 TL’yi geçemez.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = Çalışılan süre * 30 * Brüt ücret

Örneğin, bir çalışan 5 yıl boyunca asgari ücretle çalışmışsa, alacağı kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 5 * 30 * 13.414,50
= 222.117,50 TL

Kıdem Tazminatı Hakkı Kazanmak İçin Gerekli Şartlar

Kıdem tazminatı hakkı kazanmak için aşağıdaki şartlar aranır:

  • İş sözleşmesinin belirli bir sürenin sonunda veya işveren tarafından haklı sebep olmadan feshi
  • İşçinin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması

Kıdem Tazminatı Ödenmeyen Durumlar

Kıdem tazminatı aşağıdaki durumlarda ödenmez:

  • İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı sebep olmadan feshi
  • İşçinin işyerinde bir yıl çalışmamış olması
  • İşçinin işyerinde asıl işveren yanında alt işverenin işçisi olarak çalışması
  • İşçinin işyerinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sakatlanıp iş göremez hale gelmesi

Kıdem Tazminatı Dava Süresi

Kıdem tazminatı alacağı için dava açma süresi 5 yıldır. Bu süre, kıdem tazminatı hakkının doğduğu tarihten itibaren başlar.

Kıdem Tazminatı Dava Dilekçesi Örneği

Kıdem tazminatı alacağı için dava açmak için aşağıdaki dilekçe örneği kullanılabilir:

……. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA KONUSU: Kıdem tazminatı alacağının tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkilimiz, davalı işyerinde 01.01.2023 tarihinden itibaren 01.07.2023 tarihine kadar çalışmakta iken işveren tarafından iş akdi haksız olarak feshedilmiştir. Müvekkilimiz, işyerinde 5 yıl 6 ay boyunca çalışmıştır.

İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, işveren tarafından iş akdi haksız olarak feshedilen işçiye, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Davalı işveren, müvekkilimize kıdem tazminatı ödememiştir.

Bu nedenle, müvekkilimizin kıdem tazminatı alacağının tahsili için iş bu davayı açmış bulunmaktayız.

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, HUMK ve sair mevzuat.

DELİLLER: İş sözleşmesi, SGK kayıtları, bilirkişi raporu ve sair her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimizin kıdem tazminatı alacağının 13.414,50 TL x 5,5 = 73.784,75 TL olarak tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

20.07.2023

DAVACI VEKİLİ

Sonuç

Asgari ücret kıdem tazminatı, as

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir