İçeriğe geç

Boşanmada Tazminat 2024-2025 Güncel

Boşanmada Tazminat

Boşanma, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesidir. Boşanma, hem eşler hem de çocuklar için oldukça zor ve sancılı bir süreçtir. Bu süreçte, eşler arasında maddi ve manevi tazminat talepleri de gündeme gelebilir.

Maddi Tazminat

Boşanmada maddi tazminat, evlilik birliğinin sona ermesi nedeniyle kusursuz veya daha az kusurlu olan eşin, kusurlu olan eşten talep ettiği tazminattır. Maddi tazminat, eşlerin boşanma nedeniyle uğradıkları maddi kayıpları karşılamak amacıyla ödenir.

Maddi tazminat talebinde bulunabilmek için, şu şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Eşlerin evlilik birliği devam ederken kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekir.
 • Boşanma nedeniyle eşlerin mevcut veya beklenen menfaatlerinin zedelenmesi gerekir.
 • Maddi tazminatın miktarı, eşlerin kusur derecelerine, boşanmadan kaynaklanan maddi kayıplara ve diğer somut şartlara göre belirlenir.

Maddi Tazminat Talep Edilebilecek Haller

Boşanma nedeniyle maddi tazminat talep edilebilecek bazı haller şunlardır:

 • Eşlerden birinin diğer eşin çalışmasına engel olması nedeniyle, o eşin iş hayatından geri kalması
 • Eşlerden birinin diğer eşin eğitim hayatına devam etmesine engel olması nedeniyle, o eşin kariyerinin olumsuz etkilenmesi
 • Eşlerden birinin diğer eşin mal varlığına katkıda bulunması
 • Eşlerden birinin diğer eşin sağlığını kaybetmesine neden olması

Manevi Tazminat

Boşanmada manevi tazminat, evlilik birliğinin sona ermesi nedeniyle kusursuz veya daha az kusurlu olan eşin, kusurlu olan eşten talep ettiği tazminattır. Manevi tazminat, eşlerin boşanma nedeniyle uğradıkları manevi acı ve elemleri karşılamak amacıyla ödenir.

Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için, şu şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Eşlerin evlilik birliği devam ederken kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekir.
 • Boşanma nedeniyle eşlerin manevi acı ve elemlerinin doğması gerekir.
 • Manevi tazminatın miktarı, eşlerin kusur derecelerine, boşanmadan kaynaklanan manevi acı ve elemlere ve diğer somut şartlara göre belirlenir.

Manevi Tazminat Talep Edilebilecek Haller

Boşanma nedeniyle manevi tazminat talep edilebilecek bazı haller şunlardır:

 • Eşlerden birinin diğer eşin aldatması
 • Eşlerden birinin diğer eşin şiddetine maruz kalması
 • Eşlerden birinin diğer eşin cinsel hayatına müdahale etmesi
 • Eşlerden birinin diğer eşin malvarlığına zarar vermesi

Tazminat Talebinin Şekli ve Süresi

Maddi ve manevi tazminat talepleri, boşanma davası ile birlikte veya boşanma davasının herhangi bir aşamasında ileri sürülebilir. Ayrıca, boşanma kararı verilmesinden itibaren bir yıl içerisinde ayrı bir dava açmak üzere de talep edilebilir. Bir yılın ardından, dava hakkı zamanaşımına uğrar.

Tazminat talebinde bulunacak kişi, talebini dilekçe ile mahkemeye sunmalıdır. Dilekçede, tazminat talebinin dayanağı olan somut olaylar açıklanmalıdır. Ayrıca, tazminat miktarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar da dilekçede belirtilmelidir.

Tazminat Talebinin Değerlendirilmesi

Tazminat talebi, mahkeme tarafından değerlendirilir. Mahkeme, tazminat talebinin yerinde olup olmadığını, tazminat miktarını ve tazminatın kime ödeneceğini karara bağlar.

Tazminat talebinin kabul edilmesi halinde, mahkeme tarafından bir ödeme planı hazırlanır. Ödeme planı, tazminat miktarının taksitlere bölünmesi şeklinde olabilir.

Tazminat Talebinin Reddi

Tazminat talebi, mahkeme tarafından reddedilebilir. Tazminat talebinin reddedilmesi halinde, davacı taraf, kararı istinaf veya temyiz yolu ile üst mahkemelere götürebilir.

Sonuç

Boşanma, hem eşler hem de çocuklar için oldukça zor ve sancılı bir süreçtir. Bu süreçte, eşler arasında maddi ve manevi tazminat talepleri de gündeme gelebilir.

Maddi ve manevi tazminat talepleri, boşanma davası ile birlikte veya boşanma davasının herhangi bir aşamasında ileri sürülebilir. Ayrıca,

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir