İçeriğe geç

Boşanmada Tazminat Örnekleri 2024-2025 Güncel

Boşanmada Tazminat Örnekleri

Boşanma, bir evliliğin sona ermesi anlamına gelir. Boşanma kararı, evlilik birliği içerisindeki uyumun ve devamının kalıcı olarak sağlanamaması nedeniyle alınabilir. Boşanma, taraflar açısından maddi ve manevi kayıplara yol açabilir. Bu kayıpların giderilmesi amacıyla, boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat talep edilebilir.

Maddi Tazminat

Maddi tazminat, boşanma nedeniyle bir eşin maddi olarak zarar görmesi durumunda talep edilebilir. Maddi tazminat talebinde bulunabilmek için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 • Boşanma, bir tarafın kusurlu davranışı nedeniyle gerçekleşmiş olmalıdır.
 • Maddi tazminat talebinde bulunan eşin, boşanma nedeniyle maddi bir zarara uğramış olması gerekir.

Maddi tazminat talebinde bulunan eşin, zararının ne olduğunu ve bu zararın boşanma nedeniyle meydana geldiğini ispatlaması gerekir. Maddi tazminat talebinde bulunabilecek zararlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Eşlerin birlikte yaşadıkları konutun boşanmadan sonra davalı eşe verilmesi nedeniyle davacı eşin taşınma masraflarının karşılanması
 • Eşlerin birlikte işlettikleri şirketin boşanmadan sonra davalı eşe bırakılması nedeniyle davacı eşin işsiz kalması ve gelir kaybına uğraması
 • Davacı eşin, evlilik birliği içerisinde edindiği mesleki bilgi ve becerileri boşanma nedeniyle kullanamamasından kaynaklanan gelir kaybı

Maddi tazminat, toptan veya irat şeklinde ödenebilir. Toptan ödeme, tazminat miktarının tek seferde ödenmesidir. İrat şeklinde ödeme, tazminat miktarının belirli bir süre boyunca aylık veya yıllık olarak ödenmesidir.

Manevi Tazminat

Manevi tazminat, boşanma nedeniyle bir eşin kişilik haklarının ihlal edilmesi durumunda talep edilebilir. Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 • Boşanma, bir tarafın kusurlu davranışı nedeniyle gerçekleşmiş olmalıdır.
 • Manevi tazminat talebinde bulunan eşin, kişilik haklarının ihlal edildiğini ispat etmesi gerekir.

Manevi tazminat talebinde bulunabilecek kişilik hakları, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Şeref ve haysiyet
 • Onur
 • Özgürlük
 • Dürüstlük
 • Aile birliği

Manevi tazminat, miktarı hakimin takdirine bağlı olan bir tazminat türüdür. Hakim, tazminat miktarını belirlerken, tarafların ekonomik durumunu, boşanma nedeniyle uğranılan manevi zararın ağırlığını ve diğer ilgili hususları dikkate alır.

Boşanmada Tazminat Örnekleri

Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat talepleri sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda, boşanma davalarında verilen bazı tazminat kararlarına ilişkin örnekler yer almaktadır:

Maddi Tazminat Örnekleri

 • İstanbul 10. Aile Mahkemesi, 2023/10/10 tarihli kararında, boşanma nedeniyle kocanın eşine 100.000 TL maddi tazminat ödemesine karar vermiştir. Kararda, boşanmanın kocanın ağır kusurlu davranışı nedeniyle gerçekleştiği, kocanın eşine sağladığı maddi katkının boşanma ile ortadan kalktığı ve eşinin bu nedenle maddi zarara uğradığı belirtilmiştir.
 • Ankara 3. Aile Mahkemesi, 2023/09/09 tarihli kararında, boşanma nedeniyle eşin diğer eşe 50.000 TL maddi tazminat ödemesine karar vermiştir. Kararda, boşanmanın eşlerin ortak işyerinin iflas etmesi nedeniyle gerçekleştiği, eşlerin ortak işyerinden elde ettikleri gelirin boşanma ile ortadan kalktığı ve eşin bu nedenle maddi zarara uğradığı belirtilmiştir.

Manevi Tazminat Örnekleri

 • İstanbul 7. Aile Mahkemesi, 2023/08/08 tarihli kararında, boşanma nedeniyle eşe 200.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermiştir. Kararda, boşanmanın kocanın eşine şiddet uygulaması nedeniyle gerçekleştiği, eşinin boşanma nedeniyle manevi olarak büyük bir acı ve eleme maruz kaldığı belirtilmiştir.
 • **Ankara 2. Aile Mahkemesi, 2023/07/22 tarihli kararında, boşanma nedeniyle eşe 150.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermiştir. Kararda, boşanmanın eşinin eşi

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir