İçeriğe geç

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama 2024-2025 Güncel

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

Destekten yoksun kalma tazminatı, trafik kazası, iş kazası, meslek hastalığı veya bir başka nedenle ölen kişinin yakınlarına ödenen tazminat türüdür. Bu tazminat, ölen kişinin yakınlarına kaybettikleri desteğin maddi karşılığını sağlamak amacıyla verilir.

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, mesleği, çalışma süresi, geliri ve yaşam standartları gibi faktörler göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması İçin Gerekli Bilgiler

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanabilmesi için aşağıdaki bilgiler gereklidir:

 • Ölen kişinin yaşı
 • Ölen kişinin cinsiyeti
 • Ölen kişinin eğitim durumu
 • Ölen kişinin mesleği
 • Ölen kişinin çalışma süresi
 • Ölen kişinin geliri
 • Ölen kişinin yaşam standartları

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplama Formülü

Destekten yoksun kalma tazminatı, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Destekten yoksun kalma tazminatı = (Ölen kişinin ortalama yaşam süresi – ölen kişinin ölüm tarihi) * (Ölen kişinin ortalama geliri) * (Ölen kişinin destekten yoksun kalanlara olan desteğinin oranı)

Örnek Hesaplama

Örneğin, 30 yaşında ve bekar olan bir çalışan, geçirdiği bir iş kazasında hayatını kaybetsin. Ölen kişinin ortalama yaşam süresi 70 yıl olarak kabul edilirse, destekten yoksun kalma tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Destekten yoksun kalma tazminatı = (70 yıl - 30 yıl) * (10.000 TL/yıl) * (1)
= 40 yıl * 10.000 TL/yıl = 400.000 TL

Bu durumda, ölen kişinin yakınlarına 400.000 TL destekten yoksun kalma tazminatı ödenecektir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanmasındaki Zorluklar

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında bazı zorluklar yaşanabilir. Bu zorluklar, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Ölen kişinin ortalama yaşam süresinin belirlenmesindeki zorluk
 • Ölen kişinin ortalama gelirinin belirlenmesindeki zorluk
 • Ölen kişinin destekten yoksun kalanlara olan desteğinin oranının belirlenmesindeki zorluk

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Artırılması

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin yakınlarına kaybettikleri desteğin maddi karşılığını sağlamak amacıyla verilir. Ancak, bu tazminat, her zaman ölen kişinin yakınlarına yeterli gelmeyebilir. Bu nedenle, destekten yoksun kalma tazminatının artırılması talep edilebilir.

Destekten yoksun kalma tazminatının artırılması için, aşağıdaki yollardan yararlanılabilir:

 • Yasa değişikliği yapılması
 • Mahkemeye dava açılması

Yasa Değişikliği Yapılması

Destekten yoksun kalma tazminatının artırılması için, öncelikle yasa değişikliği yapılması gerekir. Bu değişikliğin yapılması için, ilgili bakanlığa veya milletvekillerine başvurulabilir.

Mahkemeye Dava Açılması

Destekten yoksun kalma tazminatının artırılması için, mahkemeye dava açılabilir. Bu dava, ölen kişinin yakınları tarafından açılabilir.

Dava Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dava açarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Dava, ölen kişinin ölüm tarihinden itibaren 2 yıl içinde açılmalıdır.
 • Dava dilekçesinde, ölen kişinin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, mesleği, çalışma süresi, geliri ve yaşam standartları gibi bilgilere yer verilmelidir.
 • Dava dilekçesinde, destekten yoksun kalma tazminatının artırılmasının gerekçeleri açıklanmalıdır.

Sonuç

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin yakınlarına kaybettikleri desteğin maddi karşılığını sağlamak amacıyla verilen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, ölen kişinin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, mesleği, çalışma süresi, geliri ve yaşam standartları gibi faktörler göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında bazı zorluklar yaşanabilir. Bu zorluklar, yasa değişikliği yapılarak veya mahkemeye dava açılarak aşılabilir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir