İçeriğe geç

E Devlet Kıdem Tazminatı Hesaplama 2024-2025 Güncel

E-Devlet Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, bir işyerinde en az bir yıl çalışan ve iş sözleşmesi feshedilen işçiye, işveren tarafından ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının amacı, işyerinde uzun süre çalışan işçinin, işten ayrılması durumunda mağduriyetini önlemek ve hayatını idame ettirmesini kolaylaştırmaktır.

Kıdem tazminatı, işçinin kıdem süresi ve brüt ücreti esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınan unsurlar şunlardır:

 • İşçinin kıdem süresi: Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre hesaplanır. İşçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için bir aylık brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı hesabında, yarım yıl ve daha az süreler dikkate alınmaz.
 • İşçinin brüt ücreti: Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrıldığı tarihteki brüt ücreti esas alınarak hesaplanır. Brüt ücret, işçinin işyerinde aldığı ücretin, vergi ve sosyal güvenlik kesintileri yapılmadan önceki tutarıdır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin kıdem süresi ve brüt ücreti dikkate alınarak aşağıdaki formül kullanılır:

Kıdem tazminatı = Kıdem süresi * Brüt ücret

Örneğin, bir işçi 5 yıl boyunca bir işyerinde çalışmış ve işten ayrıldığı tarihteki brüt ücreti 10.000 TL ise, işçinin kıdem tazminatı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 5 * 10.000 TL
= 50.000 TL

E-Devlet Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı hesaplaması, e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir. E-Devlet üzerinden kıdem tazminatı hesaplamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. e-Devlet’e giriş yapın.
 2. “İşçilik Bilgileri” sekmesini açın.
 3. “İş Sonu Tazminat Hesaplama” butonuna tıklayın.
 4. Açılan sayfada, gerekli bilgileri girin.
 5. “Hesapla” butonuna tıklayın.

E-Devlet üzerinden kıdem tazminatı hesaplamak için gerekli bilgiler şunlardır:

 • İşe giriş tarihi: İşçinin işyerinde işe başladığı tarihi girin.
 • İşten çıkış tarihi: İşçinin işten ayrıldığı tarihi girin.
 • Ünvan: İşçinin işyerinde çalıştığı unvanı girin.
 • Tahsil: İşçinin eğitim durumunu girin.

E-Devlet üzerinden kıdem tazminatı hesaplama işlemi, işçinin kıdem süresi ve brüt ücreti esas alınarak yapılır. Hesaplama sonucunda, işçinin kıdem tazminatı tutarı görüntülenir.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı tavanı, işçinin bir yıllık kıdem tazminatı tutarının üst sınırıdır. Kıdem tazminatı tavanı, her yıl yeniden belirlenir. 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı, 14.750,54 TL’dir.

İşçinin kıdem tazminatı tutarı, kıdem tazminatı tavanını aştığı takdirde, kıdem tazminatı tavanı kadar ödeme yapılır.

Kıdem Tazminatı Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrıldığı tarihteki brüt ücreti esas alınarak hesaplanır. İşçinin işten ayrıldıktan sonra ücretinde artış olması, kıdem tazminatı tutarını etkilemez.
 • Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için bir aylık brüt ücreti tutarında ödenir. Yarım yıl ve daha az süreler dikkate alınmaz.
 • Kıdem tazminatı tavanı, işçinin bir yıllık kıdem tazminatı tutarının üst sınırıdır. İşçinin kıdem tazminatı tutarı, kıdem tazminatı tavanını aştığı takdirde, kıdem tazminatı tavanı kadar ödeme yapılır.

**K

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir