İçeriğe geç

Emekli Olurken Tazminat Nasıl Hesaplanır 2024-2025 Güncel

Emeklilikte Tazminat Hesaplama

Emeklilikte tazminat, çalışanın işyerinde çalıştığı her bir yıl için, brüt ücretin 30 günlük tutarıdır. 30 günlük ücret; normal ücret ve çalışanın aldığı diğer menfaatlerden oluşur. Kaç yıl çalışmış ise en son aldığı brüt ücret ile çalıştığı yıl çarpılır.

Örnek olarak, bir çalışan 10 yıl boyunca aylık 5.000 TL brüt ücretle çalışmışsa, emekliliğinde alacağı kıdem tazminatı tutarı 5.000 TL x 30 gün x 10 yıl = 1.500.000 TL olacaktır.

Tazminat Hesaplama Formülü

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı tutarı = Brüt ücret x 30 gün x Çalışılan yıl

Tazminata Esas Ücret

Tazminata esas ücret, çalışanın işyerinde aldığı tüm ücret ve menfaatleri kapsar. Bunlara örnek olarak şu ödemeler verilebilir:

 • Ücret
 • İkramiye
 • Prim
 • Yan ödemeler (yemek, yol, giyim yardımı gibi)
 • Ücret dışı ödemeler (tazminat, ihbar tazminatı gibi)

Kıdem Tazminatına Tabi Olmayanlar

Aşağıdaki durumlarda çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamazlar:

 • İşe yeni başlayan ve deneme süresi içinde işten ayrılanlar
 • İşe girdiği günden itibaren 1 yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılanlar
 • İşveren tarafından haklı nedenle işten çıkarılanlar
 • İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle işten çıkarılanlar

Kıdem Tazminatı Kesintileri

Kıdem tazminatı üzerinden sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Damga vergisi oranı, 2023 yılı için %0,759’dur.

Kıdem Tazminatı Ödenme Süresi

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 20 iş günü içinde ödenir. Bu sürenin aşılması halinde çalışan, işverenden tazminat isteyebilir.

Emeklilikte Tazminat Ödenmesi

Emeklilikte kıdem tazminatı, emeklilik aylığı bağlandıktan sonra ödenir. Emekli aylığı bağlandıktan sonra da işveren, işçiye kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

Emeklilikte Tazminat Hesaplama Örnekleri

Örnek 1:

Bir çalışan 10 yıl boyunca aylık 5.000 TL brüt ücretle çalışmışsa, emekliliğinde alacağı kıdem tazminatı tutarı 5.000 TL x 30 gün x 10 yıl = 1.500.000 TL olacaktır.

Örnek 2:

Bir çalışan 15 yıl boyunca aylık 7.500 TL brüt ücretle çalışmışsa, emekliliğinde alacağı kıdem tazminatı tutarı 7.500 TL x 30 gün x 15 yıl = 3.375.000 TL olacaktır.

Örnek 3:

Bir çalışan 20 yıl boyunca aylık 10.000 TL brüt ücretle çalışmışsa, emekliliğinde alacağı kıdem tazminatı tutarı 10.000 TL x 30 gün x 20 yıl = 6.000.000 TL olacaktır.

Sonuç

Emeklilikte tazminat, çalışanın işyerinde çalıştığı süre boyunca aldığı ücret ve menfaatlere göre hesaplanır. Kıdem tazminatı, çalışanın emeklilik dönemindeki gelirine önemli bir katkı sağlar.

Ek Bilgiler

 • Kıdem tazminatı, çalışanın emeklilik dönemindeki gelirine önemli bir katkı sağlar.
 • Kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışanın işyerinde aldığı tüm ücret ve menfaatler dikkate alınır.
 • Kıdem tazminatı üzerinden sadece damga vergisi kesintisi yapılır.
 • Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 20 iş günü içinde ödenir.
 • Emeklilikte kıdem tazminatı, emeklilik aylığı bağlandıktan sonra ödenir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir