İçeriğe geç

Evlilik Sebebiyle Işten Ayrılma Tazminat Hesaplama 2024-2025 Güncel

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Tazminatı Hesaplama

Türkiye’de İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, kadın işçiler evlilik sebebiyle iş akdini kendi istekleri ile sona erdirdiklerinde kıdem tazminatına hak kazanırlar. Bu tazminat, işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için, 30 günlük ücreti tutarındadır.

Evlilik Tazminatı Şartları

Evlilik tazminatı alabilmek için işçinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • Kadın olması
  • Evliliği resmi olarak tescil ettirmesi
  • Evliliği tarihinden itibaren bir yıl içerisinde iş akdini kendi isteği ile sona erdirmesi

Evlilik Tazminatı Hesaplama Formülü

Evlilik tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Evlilik tazminatı = (İşçinin brüt ücreti * İşçinin çalışma süresi) / 30

Örneğin, brüt ücreti 5.000 TL olan ve 5 yıldır aynı iş yerinde çalışan bir kadın işçi, evliliğini takip eden bir yıl içerisinde iş akdini kendi isteği ile sona erdirirse, alacağı evlilik tazminatı 75.000 TL olacaktır.

Evlilik tazminatı = (5.000 TL * 5 yıl) / 30
= 75.000 TL

Evlilik Tazminatı Tavanı

2023 yılı için evlilik tazminatı tavanı 23.489,83 TL’dir. Bu tutar, brüt ücretin 23.489,83 TL’yi geçmemesi durumunda uygulanır.

Evlilik Tazminatı Vergilendirmesi

Evlilik tazminatı, gelir vergisine tabidir. Ancak, evlilik tazminatının 7.000 TL’si vergiden istisnadır. Bu tutarın üzerindeki kısmı, gelir vergisine tabi tutulur.

Evlilik Tazminatı Ödenmesi

Evlilik tazminatı, işçinin işten ayrıldığı tarihte işveren tarafından ödenir. İşveren, evlilik tazminatını ödemediği takdirde işçi, icra yoluyla tazminatın tahsili için dava açabilir.

Evlilik Tazminatı Örnekleri

  • Örnek 1:

Brüt ücreti 5.000 TL olan ve 5 yıldır aynı iş yerinde çalışan bir kadın işçi, evliliğini takip eden bir yıl içerisinde iş akdini kendi isteği ile sona erdirirse, alacağı evlilik tazminatı 75.000 TL olacaktır.

  • Örnek 2:

Brüt ücreti 10.000 TL olan ve 10 yıldır aynı iş yerinde çalışan bir kadın işçi, evliliğini takip eden bir yıl içerisinde iş akdini kendi isteği ile sona erdirirse, alacağı evlilik tazminatı 150.000 TL olacaktır.

  • Örnek 3:

Brüt ücreti 15.000 TL olan ve 15 yıldır aynı iş yerinde çalışan bir kadın işçi, evliliğini takip eden bir yıl içerisinde iş akdini kendi isteği ile sona erdirirse, alacağı evlilik tazminatı 225.000 TL olacaktır.

Sonuç

Türkiye’de evlilik sebebiyle işten ayrılan kadın işçiler, kıdem tazminatına hak kazanırlar. Bu tazminat, işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için, 30 günlük ücreti tutarındadır. Evlilik tazminatı tavanı 2023 yılı için 23.489,83 TL’dir. Evlilik tazminatı, gelir vergisine tabidir. Ancak, evlilik tazminatının 7.000 TL’si vergiden istisnadır.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir