İçeriğe geç

Girdi Çıktı Yapılan Işçinin Kıdem Tazminatı 2024-2025 Güncel

Girdi Çıktı Yapılan İşçinin Kıdem Tazminatı

İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, işçinin işyerinde en az bir yıl süre ile çalışması halinde, işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devam ettiği sürede geçen her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Ancak, işverenin işçinin işten ayrılması durumunda, kıdem tazminatını ödememek için işçiyi işten çıkardıktan sonra tekrar işe alıp çıkış yaptırması ve bu şekilde işçinin kıdem tazminatı alma hakkını ortadan kaldırması mümkündür. Bu duruma, hukukta “girdi çıktı yapılan işçi” denilmektedir.

Girdi Çıktı Yapılan İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Yargıtay, işçinin aynı işverene ait farklı işyerlerinde çalışması halinde, kıdem tazminatı bakımından her bir işyerinde ayrı ayrı kıdem tazminatı hakkı doğduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle, işçinin aynı işverene ait farklı işyerlerinde önce işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alınması halinde, işçinin her iki işyerinde de çalışmış olduğu süreler dikkate alınarak kıdem tazminatı hesaplanması gerekmektedir.

Örneğin, işçi A işyerinde 2 yıl, B işyerinde ise 1 yıl çalışmış ve her iki işyerinden de kıdem tazminatı almaya hak kazanmışsa, işçiye toplamda 3 yıl kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, işçinin aynı işverene ait aynı işyerinde önce işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alınması halinde, kıdem tazminatı bakımından işçinin her iki çalışma süresi birleştirilmektedir. Bu nedenle, işçinin kıdem tazminatı hesabında, ilk çalışma süresi ile ikinci çalışma süresi birlikte dikkate alınır.

Örneğin, işçi A işyerinde 2 yıl çalışmış ve kıdem tazminatı almaya hak kazanmışsa, işçinin bu işyerinden tekrar işe alınması halinde, işçinin kıdem tazminatı hesabında, ilk çalışma süresi olan 2 yıl dikkate alınacaktır.

Girdi Çıktı Yapılan İşçinin Kıdem Tazminatı Davaları

Girdi çıktı yapılan işçinin kıdem tazminatı hakkı, Yargıtay tarafından kabul edilen bir haktır. Bu nedenle, girdi çıktı yapılan işçiler, kıdem tazminatı haklarını işverene karşı dava yoluyla talep edebilirler.

Girdi çıktı yapılan işçinin kıdem tazminatı davasında, işçinin aşağıdaki hususları ispat etmesi gerekmektedir:

  • İşçi, aynı işverene ait farklı veya aynı işyerlerinde çalışmış olmalıdır.
  • İşçi, her bir işyerinde en az bir yıl çalışmış olmalıdır.
  • İşçi, her bir işyerinden işten çıkarılmış olmalıdır.

İşçi, bu hususları ispat edebildiği takdirde, kıdem tazminatı talebini haklı olarak dava edebilir.

Girdi Çıktı Yapılan İşçinin Kıdem Tazminatı Davalarında Yargıtay Kararları

Yargıtay, girdi çıktı yapılan işçinin kıdem tazminatı hakkı konusunda çeşitli kararlar vermiştir. Bu kararlarda, Yargıtay, işçinin her iki çalışma süresinin birleştirilerek kıdem tazminatı hesaplanması gerektiğini kabul etmektedir.

Yargıtay’ın bu konuda vermiş olduğu bazı kararlar şunlardır:

  • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2021/12760 E., 2022/2207 K. sayılı kararı:

“Davacı işçinin, davalı işverene ait A işyerinde 2 yıl 2 ay 23 gün çalışmış ve bu işyerinden kıdem tazminatı almaya hak kazanmış, daha sonra davalı işverene ait B işyerinde 1 yıl 10 ay 22 gün çalışmış ve bu işyerinden de kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır.

Somut olayda, davacı işçinin, davalı işverene ait farklı işyerlerinde ayrı ayrı çalışmış olduğu ve her iki işyerinde de en az bir yıl çalışmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacı işçinin her iki işyerinden de kıdem tazminatı almaya hak kazandığı anlaşılmakla, davacının kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi gerekir.”

  • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2022/15139 E., 2022/3249 K. sayılı kararı:

“Davacı işçinin, davalı işverene ait A işyerinde 2 yıl 1

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir