İçeriğe geç

Günlük Yemek Ücreti 2022 2024-2025 Güncel

2022 Günlük Yemek Ücreti

Giriş

Çalışanların işverenleri tarafından sağlanan günlük yemek bedeli, gelir vergisinden istisnadır. Bu istisna, çalışanların sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlamak, iş verimliliğini artırmak ve çalışanların işyerinde geçirdikleri süreyi iyileştirmek amacıyla getirilmiştir.

Türkiye’de günlük yemek ücreti, her yılın sonunda Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenir. 2022 yılı için günlük yemek ücreti, KDV dahil 55,08 TL olarak belirlenmiştir.

Günlük Yemek Ücretinin Tanımı ve Kapsamı

Günlük yemek ücreti, işverenlerin, işyerlerinde veya müştemilatında yemek servisi vermedikleri takdirde, işyerinde veya müştemilatında yemek yiyen hizmet erbabına, fiilen çalıştığı günler için verilen yemek bedelidir.

Günlük yemek ücreti, işverenlerin bordrolarında “Yemek Bedeli” adı altında gösterdikleri tutardır. Bu tutar, işveren tarafından çalışana nakden veya yemek kartı, yemek çekleri gibi şekillerde ödenebilir.

Günlük yemek ücreti, işveren tarafından çalışana sağlanan tüm yemekler için geçerlidir. Bu kapsamda, işyeri kantininde veya kafeteryada satılan yemekler, dışarıdan sipariş edilen yemekler, yemek kartı veya yemek çekleri ile alınan yemekler yer alır.

Günlük Yemek Ücretinin İstisna Olabilmesi için Gerekli Şartlar

Günlük yemek ücretinin gelir vergisinden istisna olabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

  • İşveren tarafından, işyerinde veya müştemilatında yemek servisi verilmemesi gerekir.
  • Yemek bedeli, işveren tarafından çalışana fiilen çalıştığı günler için ödenmelidir.
  • Yemek bedeli, günlük 55,08 TL’yi (KDV dahil) geçmemelidir.

Günlük Yemek Ücretinin Vergilendirilmesi

Günlük yemek ücreti, gelir vergisinden istisna olduğu için, bu tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanmaz. Ancak, günlük yemek ücretinin 55,08 TL’yi (KDV dahil) aşması durumunda, aşan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanmalıdır.

Günlük Yemek Ücretinin İşverene Maliyeti

İşveren tarafından sağlanan günlük yemek ücreti, işverenin maliyetine dahildir. Ancak, bu tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanmadığı için, işverenin maliyeti, günlük yemek ücretinin brüt tutarına eşittir.

Günlük Yemek Ücretinin Çalışana Faydaları

Günlük yemek ücreti, çalışanlara aşağıdaki faydaları sağlar:

  • Çalışanların sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlar.
  • İş verimliliğini artırır.
  • Çalışanların işyerinde geçirdikleri süreyi iyileştirir.

Sonuç

Günlük yemek ücreti, çalışanların sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlamak, iş verimliliğini artırmak ve çalışanların işyerinde geçirdikleri süreyi iyileştirmek amacıyla getirilmiş önemli bir sosyal güvenlik düzenlemesidir. 2022 yılı için günlük yemek ücreti, KDV dahil 55,08 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, işverenlerin bordrolarında “Yemek Bedeli” adı altında gösterdikleri tutardır. Günlük yemek ücreti, işveren tarafından çalışana nakden veya yemek kartı, yemek çekleri gibi şekillerde ödenebilir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir