İçeriğe geç

Hakaret Davasında Ne Kadar Tazminat Alınır 2024-2025 Güncel

Hakaret Davalarında Manevi Tazminat Miktarı

Hakaret, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide eden sözlü veya fiili saldırı olarak tanımlanır. Hakaret, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde suç olarak düzenlenmiştir. Suçun temel şekli için üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülmüştür. Hakaret suçunun nitelikli hallerinde ise ceza daha ağırlaştırılabilir.

Hakarete uğrayan kişi, hakaret eden kişiden manevi tazminat talep edebilir. Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Hakaret Davalarında Manevi Tazminat Miktarını Etkileyen Unsurlar

Hakaret davalarında manevi tazminat miktarını etkileyen birtakım unsurlar vardır. Bu unsurlar şunlardır:

  • Hakaretin niteliği ve ağırlığı
  • Hakaretin mağdur üzerinde yarattığı etki
  • Mağdurun sosyal ve ekonomik durumu
  • Hakaretin yapıldığı yer ve zaman
  • Hakaretin kamuoyunda yarattığı etki

Hakaretin niteliği ve ağırlığı, manevi tazminat miktarını belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Hakaretin açıkça ve doğrudan bir hakaret içermesi, hakaretin ağırlığını artıracaktır. Hakaretin mağdur üzerinde yarattığı etki de manevi tazminat miktarını etkileyen önemli bir unsurdur. Hakaretin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını ciddi şekilde zedelemesi, manevi tazminat miktarını artıracaktır. Mağdurun sosyal ve ekonomik durumu da manevi tazminat miktarını etkileyebilir. Mağdurun sosyal ve ekonomik durumu iyiyse, manevi tazminat miktarı daha yüksek olabilir. Hakaretin yapıldığı yer ve zaman da manevi tazminat miktarını etkileyebilir. Hakaretin kamuya açık bir yerde veya önemli bir zamanda yapılması, manevi tazminat miktarını artırabilir. Hakaretin kamuoyunda yarattığı etki de manevi tazminat miktarını etkileyebilir. Hakaretin kamuoyunda geniş yankı uyandırması, manevi tazminat miktarını artırabilir.

Yargıtay Kararları

Yargıtay, hakaret davalarında manevi tazminat miktarını belirlerken yukarıda belirtilen unsurları dikkate almaktadır. Yargıtay kararlarında, hakaretin niteliği ve ağırlığına göre manevi tazminat miktarının 10.000 TL’den 50.000 TL’ye kadar çıkabileceği görülmektedir.

Örnek Kararlar

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2023/2306 E. ve 2023/4311 K. sayılı kararında, bir kişinin sosyal medyada başka bir kişiye hakaret ettiği gerekçesiyle açılan manevi tazminat davasında, hakaretin niteliği ve ağırlığı, hakaretin mağdur üzerinde yarattığı etki, mağdurun sosyal ve ekonomik durumu, hakaretin yapıldığı yer ve zaman ve hakaretin kamuoyunda yarattığı etki dikkate alınarak, davalının 25.000 TL manevi tazminat ödemesine karar verilmiştir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2023/6563 E. ve 2023/9876 K. sayılı kararında, bir kişinin iş yerinde başka bir kişiye hakaret ettiği gerekçesiyle açılan manevi tazminat davasında, hakaretin niteliği ve ağırlığı, hakaretin mağdur üzerinde yarattığı etki, mağdurun sosyal ve ekonomik durumu, hakaretin yapıldığı yer ve zaman ve hakaretin kamuoyunda yarattığı etki dikkate alınarak, davalının 15.000 TL manevi tazminat ödemesine karar verilmiştir.

Sonuç

Hakaret davalarında manevi tazminat miktarı, hakaretin niteliği ve ağırlığı, hakaretin mağdur üzerinde yarattığı etki, mağdurun sosyal ve ekonomik durumu, hakaretin yapıldığı yer ve zaman ve hakaretin kamuoyunda yarattığı etki gibi unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda, hakaret davalarında manevi tazminat miktarının 10.000 TL’den 50.000 TL’ye kadar çıkabileceği görülmektedir.

Hakarete uğrayan kişi, hakaret eden kişiden manevi tazminat talep etmek için bir avukattan hukuki yardım almalıdır. Avukat, hakaret davasının açılması ve manevi tazminat miktarının belirlenmesi konusunda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti verecektir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir