İçeriğe geç

Haklı Nedenle Fesih Ihbar Tazminatı 2024-2025 Güncel

Haklı Nedenle Fesih İhbar Tazminatı

İş sözleşmesi, tarafların karşılıklı iradeleri ile kurulan ve işverenin işçiye ücret karşılığında iş yaptırma, işçinin de işverenin emir ve talimatlarına uyma borcunu içeren bir sözleşmedir. İş sözleşmesi, tarafların anlaşması ile her zaman feshedilebilir. Ancak, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesi halinde, karşı taraf ihbar tazminatına hak kazanamaz.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile birlikte muaccel hale gelir. Yani, iş sözleşmesi feshedildiği andan itibaren ödenmesi gerekir.

Haklı Nedenle Fesih Nedir?

Haklı nedenle fesih, iş sözleşmesinin, tarafların karşı karşıya kaldığı ve iş sözleşmesinin devamını imkansız hale getiren olağanüstü bir durum nedeniyle, taraflardan birinin derhal feshetme hakkını veren bir haktır.

Haklı Nedenle Fesih Sebepleri Nelerdir?

İş Kanunu’nun 24. maddesinde haklı nedenle fesih sebepleri sayılmıştır. Bu sebepler şu şekildedir:

 • İşverenin işçiye karşı ağır ve haksız fiillerde bulunması
 • İşverenin işçiye karşı ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarda bulunması
 • İşverenin işçinin ücretini ödememesi veya eksik ödemesi
 • İşverenin işçiye mobbing uygulaması
 • İşverenin işçinin iş sözleşmesinde kararlaştırılan edimini yerine getirmemesi
 • İşverenin işçiyi işyerinde veya işverenin başka bir işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalıştırmaması
 • İşverenin işçinin mesleki eğitimini tamamlamasını engelleyici veya zorlaştırıcı davranışlarda bulunması
 • İşverenin işçiyi sendikal faaliyetleri nedeniyle veya sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarması

Haklı Nedenle Fesih Sonucunda İhbar Tazminatı Ödenir mi?

Haklı nedenle fesihte, karşı taraf ihbar tazminatına hak kazanamaz. Çünkü, haklı nedenle iş akdini fesheden tarafın belirli bir süre daha işe devam etmesini beklemek olağan hayat akışına ve hakkaniyet ilkesine aykırıdır.

Haklı Nedenle Fesih Süresi

Haklı nedenle fesih, işveren veya işçi tarafından fesih bildirimi ile yapılabilir. Fesih bildirimi, fesih sebebinin doğduğu tarihten itibaren en geç altı iş günü içinde işverene veya işçiye yapılması gerekir. Bu süre, işçinin işverene bildirimde bulunabileceği süredir. İşverenin işçiye bildirimde bulunabileceği süre ise, fesih sebebinin işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren altı iş günüdür.

Haklı Nedenle Fesih Davasında Zamanaşımı

Haklı nedenle fesih, işçi veya işveren tarafından dava yoluyla da ileri sürülebilir. Bu durumda, dava fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir yıl içinde açılmalıdır.

Haklı Nedenle Fesih Örnekleri

Haklı nedenle fesih örnekleri şu şekildedir:

 • İşverenin işçiye fiziksel şiddet uygulaması
 • İşverenin işçiyi hakaret veya tehdit etmesi
 • İşverenin işçinin ücretini 3 ay boyunca ödememesi
 • İşverenin işçiyi işyerinde ayrımcılık yapması
 • İşverenin işçinin iş sözleşmesinde kararlaştırılan işyerini değiştirmesi
 • İşverenin işçiyi sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarması

Sonuç

Haklı nedenle fesih, iş sözleşmesinin tarafların karşı karşıya kaldığı ve iş sözleşmesinin devamını imkansız hale getiren olağanüstü bir durum nedeniyle, taraflardan birinin derhal feshetme hakkını veren bir haktır. Haklı nedenle fesihte, karşı taraf ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir