İçeriğe geç

Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Yargıtay Kararları 2024-2025 Güncel

Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Yargıtay Kararları

Haksız fiil, hukuka aykırı bir fiil ile bir başkasına zarar verilmesidir. Bu zarar, maddi veya manevi olabilir. Haksız fiil nedeniyle zarar gören kişi, zararını gidermek için tazminat davası açabilir.

Yargıtay, haksız fiil nedeniyle tazminat davalarına ilişkin olarak birçok karar vermiştir. Bu kararlar, haksız fiil nedeniyle tazminat talep eden kişiler için önemli bir kaynaktır.

Haksız Fiilin Unsurları

Haksız fiilin unsurları şunlardır:

 • Hukuka aykırılık: Haksız fiil, hukuka aykırı bir fiil ile gerçekleşmelidir. Hukuka aykırılık, bir davranışın hukuk düzeni tarafından yasaklanmış olması veya hukuk düzeni tarafından yapılması gereken bir davranışın yapılmamış olması anlamına gelir.
 • Kusur: Haksız fiil, failin kusurlu bir davranışı ile gerçekleşmelidir. Kusur, failin davranışının hukuka aykırı olduğunu bilmesi veya bilmesi gerektiği anlamına gelir.
 • Zarar: Haksız fiil, zarara yol açmalıdır. Zarar, maddi veya manevi olabilir.
 • İlişkinin kurulması: Haksız fiil ile zarar arasında bir ilişki olmalıdır. Bu ilişki, nedensellik bağı olarak ifade edilir.

Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Türleri

Haksız fiil nedeniyle tazminat, maddi tazminat ve manevi tazminat olmak üzere iki şekilde talep edilebilir.

Maddi tazminat, haksız fiil nedeniyle uğranılan maddi zararın karşılığı olarak talep edilir. Maddi zarar, bir kimsenin malvarlığında meydana gelen azalmayı ifade eder. Örneğin, bir kazada yaralanan kişinin tedavi giderleri, maddi tazminat kapsamında değerlendirilir.

Manevi tazminat, haksız fiil nedeniyle uğranılan manevi zararın karşılığı olarak talep edilir. Manevi zarar, bir kimsenin ruhsal veya bedensel bütünlüğünde meydana gelen zararı ifade eder. Örneğin, bir kazada yaralanan kişinin acı ve elemi, manevi tazminat kapsamında değerlendirilir.

Yargıtay Kararları

Yargıtay, haksız fiil nedeniyle tazminat davalarına ilişkin olarak birçok karar vermiştir. Bu kararlar, haksız fiil nedeniyle tazminat talep eden kişiler için önemli bir kaynaktır.

Maddi Tazminat Kararları

Yargıtay, maddi tazminat davalarına ilişkin olarak verdiği kararlarda, tazminatın belirlenmesinde aşağıdaki hususları dikkate alır:

 • Zararın miktarı: Maddi tazminatın miktarı, uğranılan zararın miktarına göre belirlenir.
 • Zararın giderilmesi için yapılan masraflar: Maddi tazminatın miktarına, zararın giderilmesi için yapılan masraflar da dahil edilir.
 • Zararın sürekliliği: Maddi tazminatın miktarına, zararın sürekliliği de dikkate alınır.

Yargıtay, maddi tazminat davalarına ilişkin olarak verdiği bazı kararlardan örnekler şunlardır:

 • Bir trafik kazasında yaralanan kişinin tedavi giderleri, maddi tazminat kapsamında değerlendirilmiştir.
 • Bir işyerinde meydana gelen yangında zarar gören malların değeri, maddi tazminat kapsamında değerlendirilmiştir.
 • Bir kişinin haksız yere tutuklanması nedeniyle iş kaybına uğraması, maddi tazminat kapsamında değerlendirilmiştir.

Manevi Tazminat Kararları

Yargıtay, manevi tazminat davalarına ilişkin olarak verdiği kararlarda, tazminatın belirlenmesinde aşağıdaki hususları dikkate alır:

 • Zararın ağırlığı: Manevi tazminatın miktarı, uğranılan zararın ağırlığına göre belirlenir.
 • Failin kusurunun ağırlığı: Manevi tazminatın miktarına, failin kusurunun ağırlığı da dikkate alınır.
 • Zarar görenin sosyal ve ekonomik durumu: Manevi tazminatın miktarına, zarar görenin sosyal ve ekonomik durumu da dikkate alınır.

Yargıtay, manevi tazminat davalarına ilişkin olarak verdiği bazı kararlardan örnekler şunlardır:

 • Bir trafik kazasında ölen kişinin yakınlarına manevi tazminat ödenmesine karar verilmiştir.
 • Bir kişinin haksız yere hapse atılması nedeniyle uğradığı manevi zararın tazminine karar verilmiştir.
 • Bir kişinin haksız yere iftira atılması nedeniyle uğradığı manevi zararın tazminine karar verilmiştir.

Sonuç

Haksız fiil nedeniyle tazminat davaları, hukuki açıdan karmaşık davalardır.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir