İçeriğe geç

Haksız Işten Çıkarma Tazminatı 2024-2025 Güncel

Haksız İşten Çıkarma Tazminatı

İşten çıkarma, bir çalışanın işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi anlamına gelir. İşten çıkarmalar, çeşitli nedenlerle gerçekleşebilir. En yaygın nedenlerden bazıları şunlardır:

 • İşyerinin kapanması veya küçültülmesi
 • İşverenin ekonomik durumu
 • Çalışanın performansı veya davranışı

İşten çıkarmalar, çalışanlar için zor ve stresli bir deneyim olabilir. İşten çıkarılan çalışanlar, maddi kayıplar yaşayabilir, yeni bir iş bulma konusunda endişe duyabilir ve kişisel ve profesyonel yaşamlarında sorunlar yaşayabilir.

İşten çıkarma tazminatı, işten çıkarılan çalışanlara maddi destek sağlamak amacıyla ödenen bir miktardır. İşten çıkarma tazminatı, çalışanın kıdemi, performansı ve işverenin ekonomik durumu gibi çeşitli faktörlere göre belirlenir.

Haksız İşten Çıkarma

Haksız işten çıkarma, işverenin iş sözleşmesini feshederken çalışanın haklarını ihlal ettiği durumlarda gerçekleşir. Haksız işten çıkarmanın örnekleri şunlardır:

 • İşverenin ekonomik durumu nedeniyle işten çıkarma, ancak işverenin bu durumu gerçekte yaşamadığı durumlarda
 • Çalışanın performansı veya davranışı nedeniyle işten çıkarma, ancak işverenin bu performans veya davranışı kanıtlayamadığı durumlarda
 • Çalışanın sendika üyesi olması nedeniyle işten çıkarma
 • Çalışanın hamile olması veya doğum izninden dönmesi nedeniyle işten çıkarma

Haksız işten çıkarılan çalışanlar, işverene karşı dava açabilir ve tazminat talep edebilir. Haksız işten çıkarma tazminatı, çalışanın uğradığı maddi ve manevi zararları telafi etmek amacıyla ödenir.

Haksız İşten Çıkarma Tazminatının Türleri

Haksız işten çıkarma tazminatı, iki türde olabilir:

 • İş sözleşmesinde yer alan tazminat
 • İş Kanunu’na göre ödenen tazminat

İş sözleşmesinde yer alan tazminat, işveren ile çalışan arasında yapılan sözleşmede belirtilmiş olan tazminat miktarıdır. İş Kanunu’na göre ödenen tazminat ise, İş Kanunu’nda belirtilen şartlara göre ödenen tazminat miktarıdır.

İş Sözleşmesinde Yer Alan Tazminat

İş sözleşmesinde yer alan tazminat, işveren ile çalışan arasında yapılan sözleşmede belirtilmiş olan tazminat miktarıdır. İş sözleşmesinde tazminat miktarı belirtilmemişse, işveren, çalışanın kıdemine göre aşağıdaki tazminat miktarlarını ödemek zorundadır:

 • Kıdemi 1 yıla kadar olan çalışanlar için: 30 günlük ücreti
 • Kıdemi 1 yıldan 3 yıla kadar olan çalışanlar için: 30 günlük ücreti + kıdem süresine göre 2 günlük ücreti
 • Kıdemi 3 yıldan fazla olan çalışanlar için: 30 günlük ücreti + kıdem süresine göre 4 günlük ücreti

İş Kanunu’na Göre Ödenen Tazminat

İş Kanunu’na göre ödenen tazminat, İş Kanunu’nda belirtilen şartlara göre ödenen tazminat miktarıdır. İş Kanunu’na göre ödenen tazminat miktarları şunlardır:

 • İşverenin ekonomik durumu nedeniyle işten çıkarma: İşverenin ekonomik durumunun bozulması nedeniyle işten çıkarılan çalışanlara, kıdem tazminatının yanı sıra, 14 günlük ücreti tutarında iş güvencesi tazminatı ödenir.
 • Çalışanın performansı veya davranışı nedeniyle işten çıkarma: Çalışanın performansı veya davranışı nedeniyle işten çıkarılan çalışanlara, kıdem tazminatı ödenir. Ancak, işverenin bu performans veya davranışı kanıtlayamadığı durumlarda, çalışan iş güvencesi tazminatına da hak kazanır.
 • Çalışanın sendika üyesi olması nedeniyle işten çıkarma: Çalışanın sendika üyesi olması nedeniyle işten çıkarılan çalışanlara, kıdem tazminatının yanı sıra, 4 aylık ücreti tutarında sendikal tazminat ödenir.
 • Çalışanın hamile olması veya doğum izninden dönmesi nedeniyle işten çıkarma: Çalışanın hamile olması veya doğum izninden dönmesi nedeniyle işten çıkarılan çalışanlara, kıdem tazminatının yanı sıra, 6 aylık ücreti tutarında ihbar tazminatı ödenir.

Haksız İşten Çıkarma Tazminatı Talebinde Bulunma

Haksız işten çıkarılan çalışanlar, işverene karşı dava açarak tazminat talep edebilir. Haksız işten çıkarma tazminatı talebinde bulunmak için, işverene işten çıkarılma tarihinden itibaren 1 yıl

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir