İçeriğe geç

Icra Inkar Tazminatı Şartları 2024-2025 Güncel

İcra İnkar Tazminatı Şartları

İcra inkar tazminatı, ilamsız icra takibine itiraz eden borçlunun itirazının haksız bulunması halinde, alacaklının talebi üzerine borçluya hükmedilen tazminattır. İcra inkar tazminatının amacı, borçlunun haksız itirazı nedeniyle alacaklının uğradığı zararı gidermektir.

İcra inkar tazminatı için gerekli şartlar şunlardır:

  • Gerçek bir alacak olmalıdır. İcra inkar tazminatı, sadece gerçek bir alacak için talep edilebilir. Alacak, alacağın doğduğu tarih itibarıyla muaccel olmalıdır.
  • Geçerli bir icra takibi olmalıdır. İcra inkar tazminatı, ancak geçerli bir icra takibi için talep edilebilir. Takip, borçlunun itirazı üzerine durmuş olmalıdır.
  • Borçlunun itirazının haksız olması gerekir. İcra inkar tazminatı, ancak borçlunun itirazının haksız olması halinde talep edilebilir. Borçlunun itirazının haksız olması, alacaklının alacağının varlığı ve miktarının ispatlanması ile ortaya çıkar.
  • Alacaklının itirazın iptali davası açması gerekir. İcra inkar tazminatı, ancak alacaklının itirazın iptali davası açması halinde talep edilebilir. İtirazın iptali davası, itirazın tebliğinden itibaren bir yıl içinde açılabilir.

İcra İnkar Tazminatının Hesaplanması

İcra inkar tazminatı, alacaklının talebi üzerine, itirazın iptali davasının sonucunda hükmedilir. İcra inkar tazminatının miktarı, itirazın iptali davasında borçlunun itiraz ettiği miktara göre belirlenir.

İcra inkar tazminatı, itirazın iptali davasında borçlunun itiraz ettiği miktarın %20’sinden aşağı olmamak üzere hükmedilir. Ancak, alacaklının talebi üzerine, itirazın iptali davasında borçlunun itiraz ettiği miktarın %40’ına kadar tazminata hükmedilebilmektedir.

İcra İnkar Tazminatı Alacaklının Talebi Üzerine Hükmedilir

İcra inkar tazminatı, alacaklının talebi üzerine hükmedilir. Alacaklı, itirazın iptali davasında icra inkar tazminatı talebinde bulunmazsa, mahkeme bu konuda bir karar vermez.

İcra İnkar Tazminatının Ödenmesi

İcra inkar tazminatı, ilam niteliğinde bir karardır. Bu nedenle, icra inkar tazminatı kararı kesinleştikten sonra, borçlu tarafından alacaklıya ödenmek zorundadır.

İcra İnkar Tazminatı Davasını Kim Açabilir?

İcra inkar tazminatı davasını, itirazın iptali davası açan alacaklı açabilir.

İcra İnkar Tazminatı Davasını Kim Yargılar?

İcra inkar tazminatı davasını, itirazın iptali davasını gören mahkeme yargılar.

İcra İnkar Tazminatı Davasını Açma Süresi

İcra inkar tazminatı davasını, itirazın tebliğinden itibaren bir yıl içinde açmak gerekir. Bu süre hak düşürücü süredir. Bu süreyi geçirdikten sonra icra inkar tazminatı davası açılamaz.

İcra İnkar Tazminatı Davasının Sonuçları

İcra inkar tazminatı davasının sonucunda, borçlunun itirazının haksız bulunması halinde, borçlu icra inkar tazminatı ödemeye mahkûm edilir.

İcra inkar tazminatı, borçlunun itirazının haksız olması nedeniyle alacaklının uğradığı zararı gidermek için hükmedilen bir tazminattır. Bu nedenle, icra inkar tazminatı kararı, borçlunun itiraz ettiği miktarın tahsiline engel değildir. Borçlu, itiraz ettiği miktarın tamamını veya bir kısmını ödemek zorundadır.

İcra İnkar Tazminatı Davasının Süreç Aşamaları

İcra inkar tazminatı davasının süreci şu şekildedir:

  1. Alacaklı, itirazın iptali davası açar.
  2. Dava dilekçesinde, alacaklı alacağının varlığı ve miktarını ispatlayan delilleri sunar.
  3. Dava, itirazın iptali davası gören

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir