İçeriğe geç

Idem Tazminatı Iş Kanunu Madde 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı İş Kanunu Maddeleri

Kıdem tazminatı, işçinin işverene verdiği hizmet karşılığında, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işverene olan güvenini korumak, işyerinde iş barışını sağlamak ve işçinin kıdem tazminatını biriktirilen bir para olarak görmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, iş sözleşmesinin aşağıdaki hallerde sona ermesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır:

  • İş sözleşmesinin işçinin ölümü sebebiyle son bulması
  • İşverenin işçiyi iş sözleşmesini feshetmesi
  • İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi
  • İş sözleşmesinin belirli süreli olması halinde, sözleşmenin sürenin sona ermesi sebebiyle son bulması

Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında, işçinin brüt ücreti esas alınır. Brüt ücret, işçinin alacağı ücretin vergi ve diğer kesintiler yapılmadan önceki tutarıdır.

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 10.000 TL ise, işçinin 1 yıllık kıdem tazminatı tutarı 300.000 TL olacaktır.

Kıdem Tazminatının Tavanı

Kıdem tazminatının tavanı, her yıl için asgari ücretin 30 katıdır. 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı 30.000 TL’dir.

Kıdem Tazminatının Ödenmesi

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte işçiye ödenir. İşveren, kıdem tazminatını işçiye ödemediği takdirde, işçi, kıdem tazminatı alacağına ilişkin icra takibi başlatabilir.

Kıdem Tazminatı Alamayan İşçi Ne Yapabilir?

Kıdem tazminatı alamayan işçi, işverene karşı icra takibi başlatabilir. İşçi, icra takibi başlatmadan önce, işverene kıdem tazminatını ödemesi için ihtarname gönderebilir. İhtarnamede, kıdem tazminatının ödenmesi için makul bir süre belirlenir. İşveren, ihtarnamede belirtilen süre içinde kıdem tazminatını ödemezse, işçi icra takibi başlatabilir.

Kıdem Tazminatı Alamayan İşçiye Tazminat Ödenir mi?

Kıdem tazminatı alamayan işçiye, işverene karşı açacağı davayı kazanması halinde, kıdem tazminatının yanı sıra, yasal faiz ve tazminat ödenir.

Kıdem Tazminatı İş Kanunu Maddeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Kıdem tazminatı hangi hallerde ödenir?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin aşağıdaki hallerde sona ermesi halinde işçiye ödenir:

  • İş sözleşmesinin işçinin ölümü sebebiyle son bulması
  • İşverenin işçiyi iş sözleşmesini feshetmesi
  • İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi
  • İş sözleşmesinin belirli süreli olması halinde, sözleşmenin sürenin sona ermesi sebebiyle son bulması

2. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında, işçinin brüt ücreti esas alınır. Brüt ücret, işçinin alacağı ücretin vergi ve diğer kesintiler yapılmadan önceki tutarıdır.

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 10.000 TL ise, işçinin 1 yıllık kıdem tazminatı tutarı 300.000 TL olacaktır.

3. Kıdem tazminatının tavanı nedir?

Kıdem tazminatının tavanı, her yıl için asgari ücretin 30 katıdır. 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı 30.0k

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir