İçeriğe geç

Ihbar Tazminatı Gelir Vergisi 2024-2025 Güncel

İhbar Tazminatı Gelir Vergisi

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi durumunda işçiye ödenen bir tazminat türüdür. İhbar tazminatının miktarı, işçinin kıdem süresine ve brüt ücretine göre hesaplanır.

İhbar tazminatı, gelir vergisine tabi bir ödemedir. Ancak, vergilendirilen tutarın üst sınırı vardır. 2023 yılı için bu sınır, brüt asgari ücretin 12 katı, yani 60.000 TL’dir.

İhbar tazminatının gelir vergisinden istisna tutulması için, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmiş olması gerekir. İşçinin iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi durumunda, ihbar tazminatı gelir vergisine tabi tutulur.

İhbar tazminatının gelir vergisinden istisna tutulması için, işçinin iş sözleşmesinin feshinden önceki son bir yılda, aynı işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir.

İhbar tazminatının gelir vergisinden istisna tutulması için, işveren tarafından işçiye verilen ihbar tazminatı ödeme belgesinde, ödemenin ihbar tazminatı olduğu ve vergiden istisna tutulduğunun belirtilmesi gerekir.

İhbar Tazminatının Gelir Vergisinden İstisna Tutulması İçin Gerekli Şartlar

İhbar tazminatının gelir vergisinden istisna tutulması için aşağıdaki şartlar aranır:

 • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmiş olması gerekir.
 • İşçinin iş sözleşmesinin feshinden önceki son bir yılda, aynı işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir.
 • İşveren tarafından işçiye verilen ihbar tazminatı ödeme belgesinde, ödemenin ihbar tazminatı olduğu ve vergiden istisna tutulduğunun belirtilmesi gerekir.

İhbar Tazminatının Gelir Vergisinden İstisna Tutulduğu Durumlar

İhbar tazminatının gelir vergisinden istisna tutulduğu durumlar şunlardır:

 • İş sözleşmesinin işveren tarafından, işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde, bu sürelerin toplamı 15 günü geçmemek üzere feshedilmesi durumunda.
 • İş sözleşmesinin işveren tarafından, işçinin ölümü halinde feshedilmesi durumunda.
 • İş sözleşmesinin işveren tarafından, işçinin sakatlanıp işe iade edilememesi halinde feshedilmesi durumunda.
 • İş sözleşmesinin işveren tarafından, işçinin yaş haddine ulaşması halinde feshedilmesi durumunda.
 • İş sözleşmesinin işveren tarafından, işçinin emekli olması halinde feshedilmesi durumunda.

İhbar Tazminatının Gelir Vergisinden İstisna Tutulmadığı Durumlar

İhbar tazminatının gelir vergisinden istisna tutulmadığı durumlar şunlardır:

 • İşçinin iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi durumunda.
 • İş sözleşmesinin işveren tarafından, işçinin iş görmezlik süresince ücretini ödememesi halinde feshedilmesi durumunda.
 • İş sözleşmesinin işveren tarafından, işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle feshedilmesi durumunda.
 • İş sözleşmesinin işveren tarafından, işçinin işverenin güvenini kötüye kullanması veya hırsızlık yapması nedeniyle feshedilmesi durumunda.
 • İş sözleşmesinin işveren tarafından, işçinin işyerinde sarhoş veya uyuşturucu madde etkisi altında bulunması nedeniyle feshedilmesi durumunda.

İhbar Tazminatının Gelir Vergisinden İstisna Tutulması Hesaplaması

İhbar tazminatının gelir vergisinden istisna tutulması için, ihbar tazminatının brüt asgari ücretin 12 katı, yani 60.000 TL’yi geçmemesi gerekir. İhbar tazminatı, bu sınırı aştığı takdirde, aşan kısım gelir vergisine tabi tutulur.

Örneğin, bir işçinin kıdem süresi 10 yıl ve brüt ücreti 10.000 TL ise, ihbar tazminatı 100.000 TL olacaktır. Bu durumda, ihbar tazminatının 60.000 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak, 40.000 TL’lik kısmı ise gelir vergisine tabi tutulacaktır.

İhbar Tazminatının Gelir Vergisinden İstisna Tutulması İçin İstenen Belgeler

İ

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir