İçeriğe geç

Ihbar Tazminatı Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır 2024-2025 Güncel

İhbar Tazminatı Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi durumunda işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. İhbar tazminatının hesaplanmasında dikkate alınması gereken en önemli husus, işçinin brüt ücretidir.

İhbar Tazminatının Hesaplanması

İhbar tazminatı, işçinin brüt ücreti ve kıdem süresi dikkate alınarak hesaplanır. İhbar tazminatı miktarı, işçinin brüt ücretinin her tam yılı için 30 günlük ücretidir. Kıdem süresinin bir günü için ise, brüt ücretin 30’a bölünmesi ile elde edilen miktar dikkate alınır.

Örneğin, işçinin brüt ücreti 5.000 TL ise ve kıdem süresi 5 yıl ise, ihbar tazminatı miktarı şu şekilde hesaplanır:

5.000 TL * 30 = 150.000 TL
5 yıl / 360 gün = 0,14
150.000 TL * 0,14 = 21.000 TL

Bu durumda, işçiye ödenmesi gereken ihbar tazminatı miktarı 21.000 TL’dir.

İhbar Tazminatı Ücretinin Tespiti

İhbar tazminatı, işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Brüt ücret, işçinin aldığı ücrete ek olarak, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, fazla mesai ücreti, prim, ikramiye gibi ödemeler de dahil edilir.

İşçinin brüt ücreti, iş sözleşmesi, bordro veya işçinin beyanı ile tespit edilebilir. İş sözleşmesinde brüt ücret belirtilmemişse, bordro veya işçinin beyanı ile tespit edilebilir.

İhbar Tazminatı Ücretinin Artırılması

İhbar tazminatı, işçinin brüt ücretinin artışından etkilenir. İşçinin brüt ücreti artarsa, ihbar tazminatı miktarı da artar.

İşçinin brüt ücreti, iş sözleşmesi, bordro veya işçinin beyanı ile artırılabilir. İş sözleşmesinde brüt ücret artırılmamışsa, bordro veya işçinin beyanı ile artırılabilir.

İhbar Tazminatı Ücretinin Azaltılması

İhbar tazminatı, işçinin brüt ücretinin azalmasından etkilenmez. İşçinin brüt ücreti azalırsa, ihbar tazminatı miktarı değişmez.

İhbar Tazminatı Ücretinin Hesaplanmasındaki Diğer Hususlar

İhbar tazminatı, işçinin brüt ücreti ve kıdem süresi dikkate alınarak hesaplanır. Ancak, ihbar tazminatı hesaplanmasında dikkate alınması gereken diğer hususlar da vardır. Bu hususlar şunlardır:

  • İşçinin iş sözleşmesinin kısmen feshi durumunda, ihbar tazminatı işçinin iş sözleşmesinin feshedilen kısmı için ödenir.
  • İşçinin iş sözleşmesinin askıda kaldığı süreler, kıdem süresine dahil edilmez.
  • İşçinin iş sözleşmesinin feshi sırasında, işçinin askerlik hizmetinde veya doğum ya da analık izninde olması durumunda, ihbar tazminatı işçinin askerlik hizmetinden veya doğum ya da analık izninden döndükten sonraki ilk iş günü ödenir.
  • İşçinin iş sözleşmesinin feshi sırasında, işçinin işverene karşı açtığı bir davayı kazanması durumunda, işçiye ödenen ihbar tazminatı, mahkeme kararı ile geri alınabilir.

İhbar Tazminatı Ücretinin Ödenmesi

İhbar tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesinden itibaren 8 gün içinde ödenir. İşverenin ihbar tazminatını 8 gün içinde ödememesi durumunda, işçiye yasal faiz uygulanır.

İhbar tazminatı, işçiye nakden ödenir. İşveren, ihbar tazminatını işçinin banka hesabına yatırabilir veya işçiye makbuz karşılığında ödeyebilir.

**Sonuç olarak, ihbar tazminatı, işçinin brüt ücreti ve kıdem süresi dikkate alınarak hesaplanır. İhbar tazminatı miktarı, işçi

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir