İçeriğe geç

Iş Çıkışı Tazminat Hesaplama 2024-2025 Güncel

İş Çıkışı Tazminatı Hesaplama

İş çıkışı tazminatı, bir işçinin işveren tarafından işten çıkarıldığı veya kendi isteğiyle işten ayrıldığı durumlarda hak kazandığı bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı olmak üzere iki tür iş çıkışı tazminatı bulunmaktadır.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverenin yanında en az bir yıl çalışmış olması durumunda hak kazandığı bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının miktarı, işçinin brüt ücreti ve kıdemi dikkate alınarak hesaplanır.

Kıdem tazminatı hesaplaması şu şekilde yapılır:

Kıdem tazminatı = (İşçinin brüt ücreti * Kıdem süresi) / 30

Örneğin, 5.000 TL brüt ücret alan bir işçinin 5 yıl boyunca bir işyerinde çalıştığı varsayıldığında, işçinin kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (5.000 TL * 5) / 30
= 833,33 TL/ay * 5
= 4.166,65 TL

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle, kıdem tazminatı hesaplamasında işçinin brüt ücreti esas alınır. Net ücret dikkate alınmaz.

İkincisi, kıdem tazminatının hesabında işçinin kıdemi esas alınır. Kıdem süresi bir yıldan az ise kıdem tazminatı ödenmez.

Üçüncüsü, kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin işe giriş ve çıkış tarihleri dikkate alınır. Kıdem süresi hesaplanırken işe giriş tarihi ay ve gün olarak dikkate alınır.

Dördüncüsü, kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin brüt ücretine esas alınan tüm ödemeler dikkate alınır. Buna sabit ücret, ikramiye, prim, sosyal yardımlar gibi ödemeler dahildir.

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, bir işçinin işveren tarafından işten çıkarıldığı veya kendi isteğiyle işten ayrıldığı durumlarda, işverenin işçiye ödemesi gereken bir tazminat türüdür. İhbar tazminatının miktarı, işçinin brüt ücreti ve kıdemi dikkate alınarak hesaplanır.

İhbar tazminatı hesaplaması şu şekilde yapılır:

İhbar tazminatı = (İşçinin brüt ücreti * İhbar süresi) / 30

İş Kanunu’na göre ihbar süresi, işçinin kıdemine göre şu şekilde belirlenir:

Kıdem Süresi İhbar Süresi
1 yıldan az 2 hafta
1 yıldan fazla 3 yıldan az 4 hafta
3 yıldan fazla 6 yıldan az 6 hafta
6 yıldan fazla 10 yıldan az 8 hafta
10 yıldan fazla 12 hafta

Örneğin, 5.000 TL brüt ücret alan bir işçinin 5 yıl boyunca bir işyerinde çalıştığı varsayıldığında, işçinin ihbar tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

İhbar tazminatı = (5.000 TL * 8) / 30
= 1333,33 TL/hafta * 8
= 10,666,64 TL

İhbar tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken hususlarla aynıdır.

İş Çıkışı Tazminatı Hesaplama Araçları

İş çıkışı tazminatı hesaplaması için internette birçok araç bulunmaktadır. Bu araçlar, işçinin brüt ücreti, kıdemi ve işe giriş ve çıkış tarihleri gibi bilgileri girerek işçinin hak kazandığı tazminat miktarını hesaplayabilmektedir.

İş Çıkışı Tazminatı Almanın Şartları

İş çıkışı tazminatı alabilmek için işçinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • İşçi, işverenin yanında en az bir yıl çalışmış olmalıdır.
  • İşçi, işveren tarafından işten çıkarılmış veya kendi isteğiyle işten ayrılmış olmalıdır.
  • İşçi, işverene karşı herhangi bir tazminat borc

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir