İçeriğe geç

Iş Güvencesi Tazminatı 2024-2025 Güncel

İş Güvencesi Tazminatı

İş güvencesi tazminatı, işverenin haksız fesih yapması durumunda işçiye ödenen bir tazminat türüdür. İş güvencesi tazminatının amacı, işverenin haksız fesih yapması durumunda işçinin mağduriyetini gidermek ve işçinin işsiz kalmaması için bir destek sağlamaktır.

İş Güvencesi Tazminatının Kapsamı

İş güvencesi tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, iş güvencesi tazminatı, 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az bir yıl kıdemi olan işçilere ödenir.

İş güvencesi tazminatı kapsamındaki işçiler, aşağıdaki gibidir:

 • 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az bir yıl kıdemi olan işçiler
 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinde sayılan engelli işçiler
 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde sayılan kadın işçiler
 • 15 yaşını doldurmuş ve 18 yaşını doldurmamış genç işçiler
 • 29 yaşını doldurmamış ve 50 yaşını doldurmamış çırak ve stajyerler

İş Güvencesi Tazminatının Hesaplanması

İş güvencesi tazminatının miktarı, işçinin brüt ücreti ve kıdemi dikkate alınarak hesaplanır. İş güvencesi tazminatı, işçinin brüt ücretine göre en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarındadır.

İş güvencesi tazminatının hesaplanmasında işçinin brüt ücretine, işçinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınan tüm unsurlar dahil edilir. Bunlar, işçinin temel ücreti, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınan zamlar, ikramiyeler, primler, ücrete ilişkin diğer ödemeler ve paraya çevrilmiş sosyal yardımlardır.

İş güvencesi tazminatının miktarı, işçinin kıdemine göre aşağıdaki gibi hesaplanır:

 • 1 yıl kıdem için: En az 4 aylık ücret
 • 2 yıl kıdem için: En az 5 aylık ücret
 • 3 yıl kıdem için: En az 6 aylık ücret
 • 4 yıl kıdem için: En az 7 aylık ücret
 • 5 yıl kıdem için: En az 8 aylık ücret
 • 6 yıl kıdem için: En az 9 aylık ücret
 • 7 yıl kıdem için: En az 10 aylık ücret
 • 8 yıl kıdem için: En az 11 aylık ücret
 • 9 yıl kıdem için: En az 12 aylık ücret
 • 10 yıl kıdem için: En az 13 aylık ücret
 • 11 yıl kıdem için: En az 14 aylık ücret
 • 12 yıl kıdem için: En az 15 aylık ücret
 • 13 yıl kıdem için: En az 16 aylık ücret
 • 14 yıl kıdem için: En az 17 aylık ücret
 • 15 yıl kıdem için: En az 18 aylık ücret
 • 16 yıl kıdem için: En az 19 aylık ücret
 • 17 yıl kıdem için: En az 20 aylık ücret
 • 18 yıl kıdem için: En az 21 aylık ücret
 • 19 yıl kıdem için: En az 22 aylık ücret
 • 20 yıl kıdem için: En az 23 aylık ücret
 • 21 yıl kıdem için: En az 24 aylık ücret
 • 22 yıl kıdem için: En az 25 aylık ücret
 • 23 yıl kıdem için: En az 26 aylık ücret
 • 24 yıl kıdem için: En az 27 aylık ücret
 • 25 yıl kıdem için: En az 28 aylık ücret
 • 26 yıl kıdem için: En az 29 aylık ücret
 • 27 yıl kıdem için: En az 30 aylık ücret
 • 28 yıl kıdem için: En az 31 aylık ücret
 • 29 yıl kıdem için: En az 32 aylık ücret
 • 30 yıl kıdem için: En az 33 aylık ücret

İş Güvencesi Tazminatının Ödenmesi

İş güvencesi tazminatı, işveren tarafından işçiye ödenir. İşveren, işçiyi işe başlatmadığı takdirde, işçinin başvurusu üzerine iş güvencesi tazminatı miktarını bir ay içinde ödemek zorundadır.

İşveren, iş

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir