İçeriğe geç

Iş Kazası Tazminat Arabuluculuk 2024-2025 Güncel

İş Kazası Tazminat Arabuluculuğu

İş kazası, işyerinde veya işverenin emir ve talimatı altında bir işçinin maruz kaldığı, bedensel veya ruhsal zarara neden olan olaydır. İş kazası sonucunda işçi, maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir.

İş kazası tazminatı, işverenin işçinin uğradığı zararı tazmin etmek için ödediği paradır. İş kazası tazminatı, maddi ve manevi tazminat olarak ikiye ayrılır.

Maddi tazminat, iş kazasının doğrudan maddi sonuçlarına ilişkin tazminattır. Maddi tazminat, işçinin tedavi masrafları, sakatlık nedeniyle geçici veya sürekli iş göremezlik nedeniyle kaybettiği gelir, ölüm halinde ölenin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kaybettiği gelir gibi giderleri kapsar.

Manevi tazminat, iş kazasının işçinin manevi değerlerinde meydana getirdiği zararlara ilişkin tazminattır. Manevi tazminat, işçinin acı, elem, keder, üzüntü gibi duygusal zararlarını gidermek için ödenir.

İş kazası tazminatı talepleri için arabulucuya başvurmak zorunludur. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesine göre, iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talepleri ile işe iade talepleri için arabulucuya başvurulması dava şartıdır. Dava şartı arabuluculuk, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunluluğunu ifade eder. Arabulucuya başvurmadan dava açılması halinde, dava mahkemece reddedilir.

İş kazası tazminat arabuluculuğu süreci

İş kazası tazminat arabuluculuğu, işveren veya işçinin arabuluculuk bürosuna başvurusu ile başlar. Arabulucu, tarafları bir araya getirir ve uyuşmazlığı çözmeleri için yardımcı olur. Arabuluculuk süreci, tarafların anlaşmaya varması ile sona erer.

Arabuluculuk sürecinde, taraflar kendi taleplerini dile getirebilirler. Arabulucu, tarafların taleplerini dinledikten sonra, tarafların ortak bir zeminde buluşması için çaba gösterir. Arabuluculuk görüşmeleri, tarafların anlaşması ile sona erebilir.

Taraflar, arabuluculuk görüşmeleri sırasında anlaşırlarsa, bu anlaşmayı bir protokol ile belgelendirirler. Protokol, taraflarca imzalanır ve arabulucu tarafından adliyeye gönderilir. Protokol, mahkeme tarafından kesinleşir.

Taraflar, arabuluculuk görüşmeleri sırasında anlaşamazlarsa, dava açabilirler. Dava, iş mahkemesinde görülür.

İş kazası tazminat arabuluculuğunun faydaları

İş kazası tazminat arabuluculuğunun birçok faydası vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır:

  • Uyuşmazlığın hızlı ve kolay bir şekilde çözülmesi: Arabuluculuk süreci, dava sürecine göre daha hızlı ve kolay bir şekilde sonuçlanır.
  • Tarafların kendi aralarında anlaşmaları: Arabuluculuk süreci, tarafların kendi aralarında anlaşmalarına olanak tanır. Bu, tarafların kendi taleplerini tam olarak karşılayacak bir çözüm bulmalarını sağlar.
  • Mahkemelerin iş yükünün azaltılması: Arabuluculuk, mahkemelerin iş yükünü azaltmaya yardımcı olur.

İş kazası tazminat arabuluculuğuna başvurmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar

İş kazası tazminat arabuluculuğuna başvurmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlardan bazıları şunlardır:

  • Kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 5 yıl içinde arabulucuya başvurulmalıdır.
  • Arabuluculuk başvurusu, işveren veya işçi tarafından yapılabilir.
  • Arabuluculuk başvurusu, işverenin veya işçinin yerleşim yeri veya işyerinin bulunduğu yerdeki arabuluculuk bürosuna yapılır.
  • Arabuluculuk başvurusu, yazılı olarak yapılır.
  • Arabuluculuk başvurusunda, tarafların kimlik bilgileri, uyuşmazlığın konusu ve talepler belirtilmelidir.

Sonuç

İş kazası tazminat arabuluculuğu, iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talepleri için önemli bir alternatiftir. Arabuluculuk, uyuşmazlığın hızlı ve kolay bir şekilde çözülmesine, tarafların kendi aralarında anlaşmalarına ve mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına yardımcı olur.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir