İçeriğe geç

Iş Kazası Tazminat Hesaplama Tablosu Excel 2024-2025 Güncel

İş Kazası Tazminat Hesaplama Tablosu Excel

Giriş

İş kazası, işyerinde veya işveren tarafından yürütülen iş nedeniyle meydana gelen, ölüme, yaralanmaya veya sağlığın bozulmasına neden olan olaydır. İş kazası sonucu zarar gören işçi, işverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

İş Kazası Tazminatı Türleri

İş kazası sonucu işçinin uğradığı zararlar, maddi ve manevi tazminat olarak ikiye ayrılır.

Maddi Tazminat

İş kazası sonucu işçinin maddi zararları, geçici iş göremezlik zararı, sürekli iş göremezlik zararı, tedavi giderleri, sakatlanma nedeniyle gelir kaybı, destekten yoksun kalma zararı gibi unsurlardan oluşabilir.

Geçici İş Göremezlik Zararı

İş kazası sonucu işçinin iş göremez olması halinde, işçinin iş göremediği süre boyunca kazanç kaybına uğrayacaktır. Bu durumda işçi, işverene geçici iş göremezlik tazminatı talep edebilir.

Sürekli İş Göremezlik Zararı

İş kazası sonucu işçinin iş göremezliği kalıcı ise, işçinin sürekli iş göremezlik tazminatı talep etme hakkı vardır. Sürekli iş göremezlik tazminatı, işçinin maluliyet oranına göre hesaplanır.

Tedavi Giderleri

İş kazası sonucu işçinin tedavi giderleri, işçinin işverene karşı talep edebileceği maddi tazminat unsurlarından biridir. Tedavi giderleri, işçinin kaza nedeniyle yapılan tedavi giderlerini, ilaçları, protez ve ortez gibi tıbbi malzemeleri kapsar.

Sakatlanma Nedeniyle Gelir Kaybı

İş kazası sonucu işçinin sakatlanması nedeniyle iş gücü kaybına uğraması halinde, işçinin sakatlanma nedeniyle gelir kaybına uğraması mümkündür. Bu durumda işçi, işverene sakatlanma nedeniyle gelir kaybı tazminatı talep edebilir.

Destekten Yoksun Kalma Zararı

İş kazası sonucu işçinin ölümü halinde, işçinin yakınları, işçiden yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Destekten yoksun kalma tazminatı, işçinin yakınlarına, işçinin gelirine göre hesaplanır.

Manevi Tazminat

İş kazası sonucu işçinin bedensel veya ruhsal zarar görmesi halinde, işçi, işverene manevi tazminat talep edebilir. Manevi tazminat, işçinin uğradığı acı, elem, üzüntü ve benzeri zararların karşılığıdır.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Yöntemleri

İş kazası tazminatı hesaplama yöntemleri, tazminat türlerine göre farklılık gösterebilir.

Geçici İş Göremezlik Tazminatı Hesaplama Yöntemi

Geçici iş göremezlik tazminatı hesaplanırken, işçinin günlük kazancı, iş görememe süresi ve sigorta primi baz alınır.

Sürekli İş Göremezlik Tazminatı Hesaplama Yöntemi

Sürekli iş göremezlik tazminatı hesaplanırken, işçinin maluliyet oranı, 100 yaşına kadar kazanacağı net gelir ve teknik faiz oranı dikkate alınır.

Tedavi Giderleri Hesaplama Yöntemi

Tedavi giderleri hesaplanırken, işçinin tedavi giderlerinin tamamı dikkate alınır.

Sakatlanma Nedeniyle Gelir Kaybı Tazminatı Hesaplama Yöntemi

Sakatlanma nedeniyle gelir kaybı tazminatı hesaplanırken, işçinin sakatlanma oranı, 100 yaşına kadar kazanacağı net gelir ve teknik faiz oranı dikkate alınır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama Yöntemi

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken, işçinin yakınlarının sayısı, işçinin geliri ve teknik faiz oranı dikkate alınır.

Excel ile İş Kazası Tazminat Hesaplama

İş kazası tazminatı hesaplaması, farklı değişkenler dikkate alınarak yapılabileceği için, bu hesaplamaların yapılması oldukça zor olabilir. Excel ile iş kazası tazminat hesaplaması yapmak, bu hesaplamaların daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar.

Excel ile iş kazası tazminat hesaplaması yapmak için, öncelikle aşağıdaki tabloyu oluşturmak gerekir:

| Tazminat Türü | Değişkenler |
|---|---|
| Geçici İş Göremezlik Tazminatı | İşçinin günlük kazancı

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir