İçeriğe geç

Iş Kazası Tazminat Hesaplama Yöntemi 2024-2025 Güncel

İş Kazası Tazminat Hesaplama Yöntemi

Giriş

İş kazası, işçinin işyerinde veya işveren tarafından yürütülen iş nedeniyle, işverenin kastı veya taksirinden dolayı meydana gelen, ölüme, yaralanmaya veya sağlığa zarara neden olan olaydır. İş kazası geçiren işçi, işverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Maddi Tazminat Hesaplama Yöntemi

Maddi tazminat, iş kazasında oluşan maddi zararların karşılanması için ödenen tazminattır. Maddi tazminat, aşağıdaki unsurları kapsar:

  • Sürekli iş göremezlik tazminatı: İş kazasında oluşan sakatlık nedeniyle işçinin sürekli olarak çalışamayacak hale gelmesi durumunda ödenen tazminattır. Sürekli iş göremezlik tazminatı, işçinin iş kazası geçirmeden önceki ortalama aylık geliri ile iş göremezlik oranının çarpımı sonucu hesaplanır.
  • Geçici iş göremezlik ödeneği: İş kazası nedeniyle işçinin çalışamayacak hale gelmesi durumunda, işveren tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, işçinin iş kazası geçirmeden önceki ortalama günlük gelirinin yarısı kadardır.
  • Tedavi giderleri: İş kazasında oluşan sağlık sorunlarının giderilmesi için yapılan tedavi giderleri, işçiye ödenen maddi tazminat kapsamındadır.
  • Geçici bakım giderleri: İş kazası nedeniyle işçinin başkasının bakımına muhtaç hale gelmesi durumunda, bu bakım giderleri de maddi tazminat kapsamındadır.

Sürekli İş Göremezlik Tazminatı Hesaplama Formülü

Sürekli iş göremezlik tazminatı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Sürekli iş göremezlik tazminatı = İşçinin iş kazası geçirmeden önceki ortalama aylık geliri * İş göremezlik oranı

Örneğin, bir işçinin iş kazası geçirmeden önceki ortalama aylık geliri 5.000 TL ve iş göremezlik oranı %50 ise, işçinin sürekli iş göremezlik tazminatı 2.500 TL olacaktır.

Geçici İş Göremezlik Ödenek Hesaplama Formülü

Geçici iş göremezlik ödeneği, aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Geçici iş göremezlik ödeneği = İşçinin iş kazası geçirmeden önceki ortalama günlük gelirinin yarısı * İş göremezlik süresi

Örneğin, bir işçinin iş kazası geçirmeden önceki ortalama günlük geliri 200 TL ve iş göremezlik süresi 20 gün ise, işçinin geçici iş göremezlik ödeneği 2.000 TL olacaktır.

Tedavi Giderleri Hesaplama

Tedavi giderleri, işçinin iş kazası nedeniyle yapılan hastane, doktor, ilaç ve diğer tedavi giderlerini kapsar. Bu giderler, işçinin veya ailesinin tarafından karşılanabilir. İşçi, tedavi giderlerini karşılamak için işverene veya Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurabilir.

SGK, iş kazası nedeniyle yapılan tedavi giderlerini, iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından karşılar. İşçi, tedavi giderlerini karşılamak için SGK’ya başvurduğunda, SGK, işçinin işverenine bir ödeme emri gönderir. İşveren, bu ödeme emri doğrultusunda, işçinin tedavi giderlerini SGK’ya öder.

Geçici Bakım Giderleri Hesaplama

Geçici bakım giderleri, iş kazası nedeniyle işçinin başkasının bakımına muhtaç hale gelmesi durumunda, bu bakım giderlerini kapsar. Bu giderler, işçinin veya ailesinin tarafından karşılanabilir. İşçi, geçici bakım giderlerini karşılamak için işverene veya SGK’ya başvurabilir.

SGK, iş kazası nedeniyle işçinin başkasının bakımına muhtaç olması durumunda, bakım giderlerini, iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından karşılar. İşçi, geçici bakım giderlerini karşılamak için SGK’ya başvurduğunda, SGK, işçinin bakım giderlerini SGK’ya öder.

Manevi Tazminat Hesaplama Yöntemi

Manevi tazminat, iş kazasında oluşan manevi zararların karşılanması için ödenen tazminattır. Manevi tazminat, işçinin veya ailesinin duyduğu acı, elem, keder ve benzeri duyguların karşılığıdır. Manevi tazminat miktarı, her somut olaya göre değişir.

Manevi tazminat, işçinin veya ailesinin talebi üzerine, iş mahkemesi

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir