İçeriğe geç

Is Yerinden Tazminat Almak 2024-2025 Güncel

İş Yerinden Tazminat Almak

İş yerinden tazminat almak, iş sözleşmesinin feshi sonucunda işçiye ödenen bir miktar paradır. Tazminat, işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle uğradığı maddi ve manevi kayıpların karşılanması amacıyla ödenir.

İş Yerinden Tazminat Alma Hakkı

İş yerinden tazminat alma hakkı, iş kanunu ve iş sözleşmesi hükümleriyle düzenlenmiştir. İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, iş sözleşmesi, işçinin ölümü veya işverenin iflası dışında, kanundan veya sözleşmeden doğan bir nedenle sona ererse, işçinin işverene ihbar öneli vermesi gerekir. Bu süre işçinin kıdemine göre değişmektedir.

İşçinin ihbar önelini işverene vermemesi durumunda, işçinin işverene ihbar tazminatı ödemesi gerekir. İhbar tazminatının miktarı, işçinin brüt ücretinin yarısını geçmemek kaydıyla, kıdemine göre belirlenir.

İş sözleşmesi işveren tarafından feshedilirse, işçinin işe iade talebinde bulunması halinde, işe iadesine karar verilirse, işçiye işe başlatmama tazminatı ödenir. İşe başlatmama tazminatının miktarı, işçinin en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarındadır.

İş sözleşmesi işçi tarafından feshedilirse, işçinin işverene kıdem tazminatı ödemesi gerekir. Kıdem tazminatının miktarı, işçinin brüt ücretinin kıdem süresine göre çarpılmasıyla hesaplanır.

İşe İade Davası

İş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla, işe iade talebiyle açtığı davaya işe iade davası denir.

İşe iade davasında, feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşveren, feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat edemezse, işçinin işe iadesine karar verilir.

İşe iadesine karar verilen işçi, işverene bir ay içinde başvuru yapması halinde, işveren işçiyi işe başlatmak zorundadır. İşveren işçiyi işe başlatmazsa, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlü olur.

İşe İade Davası Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşe iade davası açarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Davanın süresi, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren bir aydır.
 • Davanın, iş sözleşmesinin feshedildiği yer iş mahkemesinde açılması gerekir.
 • Davanın açılabilmesi için, işçinin iş sözleşmesinin feshedilmiş olması gerekir.
 • Davanın açılabilmesi için, işçinin işe iade talebinde bulunması gerekir.

İşe İade Davasında Gerekli Belgeler

İşe iade davasında, aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • İş sözleşmesi
 • İşe iade talebi
 • Feshin geçerli bir sebebe dayanmadığını gösteren deliller

İşe İade Davasının Sonuçları

İşe iade davasının sonuçları şunlardır:

 • İşçinin işe iadesine karar verilebilir.
 • İşçinin işe iadesine karar verilmeyebilir.
 • İşçinin işe iadesine karar verilmekle birlikte, işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, işçiye işe başlatmama tazminatı ödenmesi gerekir.

İş Yerinden Tazminat Almak İçin Ne Yapmalıyım?

İş yerinden tazminat almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. İş sözleşmesinin feshedildiğinin teyit edilmesi gerekir.
 2. İşverene ihbar öneli verilmesi gerekir.
 3. İşe iade talebinde bulunulması gerekir.
 4. İşe iade davası açılması gerekir.

İşe İade Davası Nasıl Kazanılır?

İşe iade davasını kazanmak için, feshin geçerli bir sebebe dayanmadığının ispatlanması gerekir. Feshin geçerli bir sebebe dayanmadığını ispatlamak için, işçinin aşağıdaki delilleri sunması faydalı olabilir:

 • İşverenin işçiyi işe iade etmeme yönündeki amacını gösteren deliller
 • İşverenin işçiyi işe iade etmemesi halinde, işçinin uğrayacağı zararları gösteren deliller
 • İşverenin işçiyi işe

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir