İçeriğe geç

Işçi Hangi Durumlarda Tazminat Alamaz 2024-2025 Güncel

İşçi Hangi Durumlarda Tazminat Alamaz?

İşçi, iş sözleşmesi sona erdiğinde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvencesi tazminatı gibi çeşitli tazminatlara hak kazanabilir. Ancak, bazı durumlarda işçi bu tazminatlardan mahrum kalabilir. Bu durumlar, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmediği, işverenin haklı nedenle iş sözleşmesini feshettiği veya işçinin iş sözleşmesinin sona ermesinden önce işverene karşı bir tazminat borcu olduğu durumlarda ortaya çıkabilir.

İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesetmediği Durumlarda

İşçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak, işçinin iş sözleşmesini haksız nedenle feshetmesi halinde kıdem tazminatı alamaz. İşçinin iş sözleşmesini haksız nedenle feshetmesi, işverenin iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olduğu hallerde işçinin iş sözleşmesini feshetmesidir.

İşçi iş sözleşmesini haksız nedenle feshetmişse, işveren işçiye kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir. Ancak, işçi işverene karşı bir tazminat borcu varsa, işveren bu tazminatı işçiden tahsil edebilir.

İşçinin iş sözleşmesini haksız nedenle feshetmesi halinde kıdem tazminatı alamaması için aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

 • İşverenin iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olması
 • İşçinin iş sözleşmesini feshetmesinin işverenin iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olduğu hallerde olması
 • İşçinin iş sözleşmesini feshetmesinin haksız olması

İşverenin iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olduğu hallerden bazıları şunlardır:

 • İşçinin iş sözleşmesini ihlal etmesi
 • İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması
 • İşçinin işverene zarar vermesi
 • İşçinin işverenin ticari sırlarını ifşa etmesi

İşçinin iş sözleşmesini feshetmesinin haksız olması, işçinin iş sözleşmesini feshetme gerekçesinin geçerli olmamasıdır. İşçinin iş sözleşmesini feshetme gerekçesi geçerli değilse, işçinin iş sözleşmesini haksız nedenle feshettiği kabul edilir.

İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesettiği Durumlarda

İşveren, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi halinde işçi kıdem tazminatı alamaz.

İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

 • İşçinin iş sözleşmesini ihlal etmesi
 • İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması
 • İşçinin işverene zarar vermesi
 • İşçinin işverenin ticari sırlarını ifşa etmesi

İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi halinde işçi kıdem tazminatı alamaması için aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

 • İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi
 • İşçinin iş sözleşmesinin feshi nedeniyle kıdem tazminatı talep etmesi

İşçinin İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Önce İşverene Karşı Bir Tazminat Borcu Olması Durumlarında

İşçinin iş sözleşmesi sona ermeden önce işverene karşı bir tazminat borcu varsa, işçi bu tazminatı işverene ödemeden kıdem tazminatı alamaz.

İşçinin işverene karşı bir tazminat borcu olması halinde, işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için öncelikle bu tazminatı işverene ödemesi gerekir. İşçi bu tazminatı ödemeden kıdem tazminatı talep ederse, işveren bu talebi reddedebilir.

İşçinin işverene karşı bir tazminat borcu olup olmadığı, işçinin iş sözleşmesinde belirtilen hükümlere ve işçinin iş sözleşmesini ihlal edip etmediğine göre belirlenir.

İşçinin İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra İşverene Karşı Bir Tazminat Davası Açması Durumlarında

İşçinin iş sözleşmesi sona erdikten sonra işverene karşı bir tazminat davası açması halinde, işçi bu davada haklı çıkarsa kıdem tazminatı alabilir.

İşçinin işverene karşı açtığı tazminat davasında haklı çıkması halinde, işveren işçiye kıdem tazminatı ödemek zorundadır.

Sonuç

İş

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir