İçeriğe geç

Işçi Kıdem Tazminatı Hesaplama 2024-2025 Güncel

İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için iş sözleşmesinin feshi halinde kendisine ödenen tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin kıdem süresine ve son brüt ücretine göre hesaplanır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = (Son brüt ücret * Kıdem süresi) / 30

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örnekleri

Örneğin, son brüt ücreti 5.000 TL olan bir işçinin 10 yıllık kıdemi varsa, kıdem tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (5.000 TL * 10) / 30
= 1666,67 TL

Aynı işçinin 20 yıllık kıdemi varsa, kıdem tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (5.000 TL * 20) / 30
= 3333,33 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı hesaplamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, kıdem tazminatı tavanıdır. Kıdem tazminatı tavan tutarı, her yıl Ocak ayında değişmektedir. 2023 yılı için kıdem tazminatı tavan tutarı 23.489,83 TL’dir.

Yani, kıdem tazminatı hesaplanırken, son brüt ücretin 23.489,83 TL’yi geçmemesi gerekir. Kıdem tazminatı tutarı 23.489,83 TL’yi geçerse, sadece 23.489,83 TL’ye kadar olan kısım ödenir.

Kıdem Tazminatı Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Kıdem tazminatı hesaplamasında işçinin son brüt ücreti esas alınır. Net ücret dikkate alınmaz.
  • Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin süreklilik arz eden sosyal yardımları ve benzeri ücretleri de dikkate alınır.
  • Kıdem tazminatı hesaplanırken, ikramiyeler ücrete endeksli ise son ücret üzerinden günlük hesaplanır.
  • Kıdem tazminatı hesaplanırken, bir tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret esas alınır.
  • Kıdem tazminatı tavan tutarı, her yıl Ocak ayında değişmektedir.

Kıdem Tazminatı Almanın Şartları

Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • İşçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi veya işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi gerekir.
  • İşçinin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir.
  • İşçinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrıldıktan sonra işveren tarafından ödenir. İşveren, kıdem tazminatını işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 20 gün içinde ödemekle yükümlüdür.

İşveren kıdem tazminatını ödemezse, işçi icra takibi başlatabilir. İşçi, kıdem tazminatı alacağına ilişkin icra takibi başlatmadan önce, işverene noter aracılığıyla kıdem tazminatı ödemesi için ihtar çekebilir.

Kıdem Tazminatı Dava Açma Süresi

Kıdem tazminatı alacağına ilişkin dava açma süresi, işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Bu süre hak düşürücü süredir. Bu süreyi geçiren işçi, kıdem tazminatı alacağına ilişkin dava açamaz.

Kıdem Tazminatı Davalarında İşverenin Sorumluluğu

Kıdem tazminatı davalarında işveren, işçinin kıdem tazminatını ödemediği için sorumludur. İşveren, işçinin kıdem tazminatını ödediğini ispatlayamazsa, işçinin kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.

**K

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir