İçeriğe geç

Işçi Kıdem Tazminatı Tavanı 2018 2024-2025 Güncel

İşçi Kıdem Tazminatı Tavanı 2018

İşçi kıdem tazminatı, işçinin işverenin yanında çalıştığı her yıl için aldığı tazminattır. İşçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshi, iş sözleşmesinin sona ermesi, yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm gibi nedenlerle işten ayrıldığında kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

İşçi kıdem tazminatının miktarı, işçinin çalıştığı süre ve brüt ücretine göre hesaplanır. İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, kıdem tazminatının yıllık miktarı, işyerinde en son 30 gün için alınan ücretin 30’a bölünmesi ile bulunan günlük ücretin, işyerinde çalışılan süreye göre çarpılması ile hesaplanır.

Ancak, kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez. Bu nedenle, işçi kıdem tazminatı tavanı, her yıl Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesine göre belirlenir.

2018 Yılında İşçi Kıdem Tazminatı Tavanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 4 Temmuz 2018 tarih ve 27998389-010.06.02-5278 sayılı Genelgesi ile 2018 yılının ikinci yarısında geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları belirlenmiştir. Buna göre, 1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olan işçi kıdem tazminatı tavanı, 5.434,42 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem Tazminatı Tavanından Yararlanma Şartları

İşçi kıdem tazminatı tavanından yararlanmak için işçinin,

  • İş Kanunu’na tabi bir işyerinde çalışıyor olması,
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından feshi, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshi, iş sözleşmesinin sona ermesi, yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm gibi nedenlerle işten ayrılması,
  • İşyerinde en az bir yıl çalışmış olması,
  • Brüt ücretinin işçi kıdem tazminatı tavanına ulaşmış olması,

şartlarını sağlaması gerekir.

İşçi kıdem tazminatı tavanı, işçinin kıdem tazminatının hesaplanmasında bir üst sınır olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, işçinin brüt ücreti işçi kıdem tazminatı tavanına ulaşmış olsa dahi, kıdem tazminatı hesaplanırken işçi kıdem tazminatı tavanı dikkate alınır.

Kıdem Tazminatı Tavanından Yararlanan İşçi Örneği

Örneğin, bir işçi, 2018 yılında 3 yıl boyunca bir işyerinde çalışmış ve brüt ücreti 10.000 TL olsun. Bu işçinin kıdem tazminatı, 3 yıl x 10.000 TL = 30.000 TL olarak hesaplanır. Ancak, işçi kıdem tazminatı tavanı 5.434,42 TL olduğundan, işçinin kıdem tazminatı 5.434,42 TL olarak ödenir.

Kıdem Tazminatı Tavanındaki Değişiklikler

İşçi kıdem tazminatı tavanı, her yıl Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesine göre belirlenir. Bu nedenle, kıdem tazminatı tavanı, enflasyon, ekonomik koşullar ve memur maaşlarına yapılan zamlar gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

2018 yılında işçi kıdem tazminatı tavanı, 2017 yılına göre %10,4 oranında artmıştır. Bu artış, işçilerin kıdem tazminatlarının miktarını artırmıştır.

Kıdem Tazminatı Tavanındaki Artışların İşverenler Üzerindeki Etkileri

İşçi kıdem tazminatı tavanı, işverenler açısından önemli bir maliyet unsurudur. İşveren, işten ayrılan işçinin kıdem tazminatının miktarını, işçinin brüt ücretine ve kıdem tazminatı tavanına göre hesaplar.

Kıdem tazminatı tavanı arttığında, işten ayrılan işçinin kı

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir