İçeriğe geç

Işçi Tazminatı Nasıl Hesaplanır 2024-2025 Güncel

İşçi Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İşçi tazminatı, bir işyerinde en az bir yıl çalışan işçinin, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi veya haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işveren tarafından ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı olarak da bilinen işçi tazminatı, işçinin işyerinde geçirdiği süreye ve brüt ücretine göre hesaplanır.

İşçi Tazminatı Hesaplama Formülü

İşçi tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = İşçinin çalıştığı tam yıl sayısı x İşçinin brüt ücreti x 30

Bu formülde,

  • İşçinin çalıştığı tam yıl sayısı: İşçinin işe başladığı tarihten itibaren çalıştığı tam yıl sayısını ifade eder.
  • İşçinin brüt ücreti: İşçinin iş sözleşmesinde belirtilen brüt ücretini ifade eder.
  • 30: Aylık çalışma gün sayısını ifade eder.

İşçi Tazminatı Hesaplama Örnekleri

İşçi tazminatı hesaplama örnekleri şu şekildedir:

  • Örnek 1: Bir işçi 5 yıl çalışmış ve brüt ücreti 10.000 TL ise, işçi tazminatı şu şekilde hesaplanır:
Kıdem tazminatı = 5 x 10.000 x 30
= 1.500.000

Bu durumda işçiye ödenecek kıdem tazminatı 1.500.000 TL’dir.

  • Örnek 2: Bir işçi 10 yıl çalışmış ve brüt ücreti 20.000 TL ise, işçi tazminatı şu şekilde hesaplanır:
Kıdem tazminatı = 10 x 20.000 x 30
= 600.000

Bu durumda işçiye ödenecek kıdem tazminatı 600.000 TL’dir.

İşçi Tazminatı Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşçi tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar şu şekildedir:

  • İşçinin iş sözleşmesinde belirtilen brüt ücreti esas alınır. İşçinin fiilen aldığı ücret daha düşükse, kıdem tazminatı hesaplamasında fiili ücret esas alınır.
  • İşçinin çalıştığı sürenin tam yıl sayısı dikkate alınır. İşçinin çalıştığı sürenin bir kısmı yıla denk geliyorsa, bu süre de tam yıl olarak kabul edilir.
  • İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde en az bir yıl çalışması gerekir. Bir yıldan az çalışan işçilere kıdem tazminatı ödenmez.

İşçi Tazminatı Ödenmemesi Halinde Yapılacak İşlemler

İşveren tarafından işçi tazminatı ödenmemesi halinde, işçi aşağıdaki işlemleri yapabilir:

  • İşverene ihtar çekebilir. İşverene ihtar çekerek, kıdem tazminatının ödenmesini talep edebilir.
  • İş Mahkemesinde dava açabilir. İş Mahkemesinde dava açarak, kıdem tazminatının ödenmesini ve faiziyle birlikte tahsil edilmesini talep edebilir.

İşçi Tazminatı ve SGK Primleri

İşçi tazminatı, işçinin SGK primine tabi bir ödemedir. İşveren tarafından ödenen işçi tazminatı, işçinin sigorta primine esas kazancına dahil edilir ve bu tutar üzerinden işçi ve işveren tarafından SGK primi ödenir.

İşçi Tazminatı ve Vergilendirme

İşçi tazminatı, vergiye tabi bir ödemedir. İşçinin alacağı kıdem tazminatının 7.000 TL’ye kadar olan kısmı vergiden muaftır. 7.000 TL’yi aşan kısım ise gelir vergisine tabi tutulur.

Sonuç olarak, işçi tazminatı, bir işyerinde en az bir yıl çalışan işçinin, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi veya haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işveren tarafından ödenen bir tazminat türüdür. İşçi tazminatı, işçinin çalıştığı süreye ve brüt ücretine göre hesaplanır.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir