İçeriğe geç

Işe Iade Davası Tazminatı 2024-2025 Güncel

İşe İade Davası Tazminatı

İşe iade davası, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız yere feshedildiğini iddia ederek açtığı bir davadır. İş Kanunu’nun 20. maddesine göre, işçinin iş sözleşmesi, işveren tarafından geçerli sebep gösterilmeden veya haklı bir neden olmaksızın feshedilmişse, işçi işe iade davası açabilir.

İşe iade davası, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 1 ay içinde açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir ve geçirilmesi halinde işçinin işe iade davası açma hakkı ortadan kalkar.

İşe iade davası, iş mahkemesinde açılır. Davada, işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesinin geçerli veya haklı bir nedene dayanıp dayanmadığı incelenir. İş mahkemesi, feshin geçerli veya haklı bir nedene dayanmadığını tespit ederse, işçinin işe iadesine karar verir.

İşe iade davasında işçinin işe iadesine karar verilmesi halinde, işveren işçiyi işe başlatmakla yükümlüdür. İşveren işçiyi işe başlatmazsa, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlüdür.

İşe Başlatmama Tazminatı Hesaplaması

İşe başlatmama tazminatının miktarı, işçinin kıdemi esas alınarak belirlenir. İşçinin kıdemi;

  • 6 ay ile 5 yıl arasında ise 4 aylık ücreti,
  • 5 yıl ile 15 yıl arasında ise 5 aylık ücreti,
  • 15 yıldan fazla ise 6 aylık ücreti tutarındadır.

İşe başlatmama tazminatı, işçinin işe iade talebinin işveren tarafından kabul edilmediği tarih itibariyle, işçinin alması gereken ücret üzerinden hesaplanır. İşçinin ücretine, ikramiye, prim, yol yardımı gibi tüm yan ödemeler dahil edilir.

İşe Başlatmama Tazminatı ile Diğer Tazminatlar Arasındaki Fark

İşe başlatmama tazminatı, işçinin işveren tarafından haksız yere işten çıkarılmasının bir sonucu olarak ödenen bir tazminat türüdür. İşe başlatmama tazminatı, işçinin işe iadesine karar verilmesi halinde ödenir.

İşçi, iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı gibi diğer tazminatlara da hak kazanabilir. Ancak, bu tazminatlar işe başlatmama tazminatından bağımsız olarak ödenir.

İşe Başlatmama Tazminatı Ödeme Süresi

İşe başlatmama tazminatı, işveren tarafından işçinin işe iade talebinin kabul edilmediği tarihten itibaren bir ay içinde ödenmelidir. İşveren bu süre içinde tazminatı ödemezse, işçi tazminatın faiziyle birlikte tahsili için icra takibi başlatabilir.

İşe Başlatmama Tazminatı ile İlgili Diğer Hususlar

  • İşe başlatmama tazminatı, işçinin işe iadesine karar verilmesi halinde ödenir. İşçi işe iade edilmezse, işe başlatmama tazminatı ödenmez.
  • İşe başlatmama tazminatı, işçinin kıdemi esas alınarak hesaplanır.
  • İşe başlatmama tazminatı, işçinin işe iade talebinin işveren tarafından kabul edilmediği tarih itibariyle, işçinin alması gereken ücret üzerinden hesaplanır.
  • İşe başlatmama tazminatı, işçinin işe iadesine karar verilmesi halinde, işveren tarafından bir ay içinde ödenmelidir.

İşe İade Davası Açmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşe iade davası açmadan önce işçinin bazı hususlara dikkat etmesi gerekir. Bu hususlar şunlardır:

  • İş sözleşmesinin feshedilmesinin geçerli veya haklı bir nedene dayanıp dayanmadığını tespit etmek gerekir.
  • İşe iade davasının süresinde açılması gerekir.
  • İşe iade davası açarken gerekli belgelerin hazırlanması gerekir.

İşe iade davası, işçinin işveren tarafından haksız yere işten çıkarılmasının bir sonucu olarak ödenen önemli bir tazminattır. İşçiler, iş sözleşmelerinin haksız yere feshedildiğini düşünüyorlarsa, işe iade davası açarak haklarını aramaya çalışmalıdırlar.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir