İçeriğe geç

Işten Ayrıldıktan Sonra Tazminat Alma Süresi 2024-2025 Güncel

İşten Ayrıldıktan Sonra Tazminat Alma Süresi

İşten ayrıldıktan sonra tazminat alma süresi, iş akdinin feshinin şekline ve işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığına göre değişmektedir.

İş akdinin feshi şekline göre tazminat alma süresi

İş akdinin feshinin şekline göre tazminat alma süresi şu şekildedir:

  • İşveren tarafından yapılan haklı fesih: İşveren tarafından yapılan haklı fesihte, işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Bu nedenle, işveren tarafından haklı fesih yapılması halinde, işçi tazminat talebinde bulunamaz.
  • İşveren tarafından yapılan haksız fesih: İşveren tarafından yapılan haksız fesihte, işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Bu nedenle, işveren tarafından haksız fesih yapılması halinde, işçi tazminat talebinde bulunabilir.
  • İşçinin kendi isteği ile işten ayrılması: İşçinin kendi isteği ile işten ayrılması halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak, işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, aynı işverenin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir.

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığına göre tazminat alma süresi

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığına göre tazminat alma süresi şu şekildedir:

  • İşçinin aynı işverenin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması halinde: İşçinin aynı işverenin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması halinde, kıdem tazminatı zamanaşımı süresi iş akdinin feshinden itibaren 5 yıldır.
  • İşçinin aynı işverenin işyerinde bir yıldan az çalışmış olması halinde: İşçinin aynı işverenin işyerinde bir yıldan az çalışmış olması halinde, kıdem tazminatı zamanaşımı süresi iş akdinin feshinden itibaren 1 yıldır.

İşten ayrıldıktan sonra tazminat alma süresi hesaplama

İşten ayrıldıktan sonra tazminat alma süresi, iş akdinin feshinin şekline ve işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığına göre değişmektedir.

İşveren tarafından yapılan haklı fesihte, işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacağı için, tazminat alma süresi de sıfırdır.

İşveren tarafından yapılan haksız fesihte veya işçinin kendi isteği ile işten ayrılması halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir. Bu durumda, tazminat alma süresi şu şekilde hesaplanır:

  • İşçinin aynı işverenin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması halinde:
Tazminat alma süresi = İş akdinin feshinden itibaren 5 yıl
  • İşçinin aynı işverenin işyerinde bir yıldan az çalışmış olması halinde:
Tazminat alma süresi = İş akdinin feshinden itibaren 1 yıl

Örneğin, bir işçi 2023 yılı Ağustos ayında işten ayrılmış ve işveren tarafından yapılan haksız fesihte kıdem tazminatına hak kazanmıştır. Bu durumda, işçinin tazminat alma süresi 2028 yılı Ağustos ayı sonuna kadardır.

Tazminat alma süresi içinde tazminat talebinde bulunma

İşten ayrıldıktan sonra tazminat alma süresi içinde, işçi tazminat talebinde bulunmazsa, tazminat hakkı zamanaşımına uğrar.

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi, iş akdinin feshinden itibaren 5 yıldır. Bu süre içinde tazminat talebinde bulunulmazsa, işçi tazminat alamaz.

Tazminat alma süresi içinde tazminat talebinde bulunmak için, işçinin işverene yazılı olarak tazminat talebinde bulunması gerekir. Tazminat talebinde bulunan işçi, işverenin tazminat talebini reddetmesi halinde, 1 ay içinde arabulucuya başvurabilir. Arabuluculuk görüşmeleri sonucunda anlaşma sağlanamazsa, işçi dava açabilir.

İşten ayrıldıktan sonra tazminat alma süresi ile ilgili bazı önemli noktalar

  • İş akdinin feshinin şekline ve işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığına göre tazminat alma süresi değişmektedir.
  • İşçi, tazminat alma süresi içinde tazminat talebinde bulunmazsa, tazminat hakkı zamanaşımına uğrar.
  • Tazmina

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir