İçeriğe geç

Istifa Eden Biri Tazminat Alabilir Mi 2024-2025 Güncel

İstifa Eden Birisi Tazminat Alabilir mi?

İstifa eden birisinin tazminat alıp alamayacağı, Türkiye’de yürürlükte olan İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, iş sözleşmesi işçi tarafından feshedilmişse, işçinin kıdem tazminatı talep etme hakkı yoktur.

Ancak, işçinin iş sözleşmesini feshederken haklı bir nedeni varsa, yine de kıdem tazminatına hak kazanabilir. İş Kanunu’nda sayılan haklı nedenler şunlardır:

  • İşverenin işçiyi bir haftadan fazla süre ile işsiz bırakması
  • İşverenin işçiye karşı ağır ve haksız bir davranışta bulunması
  • İşçinin işyerinde cinsel tacize veya mobbinge maruz kalması
  • İşçinin iş sözleşmesinde belirtilen ücreti, çalışma koşullarını veya iş yerinin yerini değiştirmesi gibi önemli değişikliklere uymaması

Bu nedenlerin yanı sıra, işçinin baskı sonucunda istifa etmiş olması da haklı neden olarak kabul edilebilir. Ancak, işçinin bu baskıyı ispat etmesi gerekir.

İstifa eden işçinin tazminat alıp alamayacağına dair Yargıtay kararlarında da benzer bir yaklaşım benimsenmiştir. Yargıtay, işçinin istifasının haklı bir nedene dayanması durumunda, işçinin kıdem tazminatına hak kazanabileceğini kabul etmektedir.

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Hesaplanması

İstifa eden işçinin kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süre ve brüt ücreti dikkate alınarak hesaplanır. İşçinin kıdem tazminatı, her yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarındadır.

Örneğin, bir işçi 10 yıldır aynı işyerinde çalışıyor ve brüt ücreti 5.000 TL ise, işçinin kıdem tazminatı 50.000 TL olacaktır.

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Talep Etme Süresi

İstifa eden işçinin kıdem tazminatı talep etme süresi, iş sözleşmesinin feshedilmesinden itibaren 2 yıl olarak belirlenmiştir. İşçi bu süre içinde kıdem tazminatını talep etmezse, bu hakkını kaybetmiş olur.

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Talep Etme Yolları

İstifa eden işçi, kıdem tazminatını talep etmek için işverene yazılı bir ihtarname gönderebilir. İşveren ihtarnameyi aldıktan sonra, işçiye kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

İşveren kıdem tazminatını ödemezse, işçi İş Mahkemesi’ne dava açabilir. Dava sonucunda, işçinin kıdem tazminatı talebi haklı görülürse, işveren işçiye kıdem tazminatını ödemeye mahkum edilir.

İstifa Eden İşçinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

İstifa eden işçinin, kıdem tazminatı talebinde bulunabilmesi için bazı hususlara dikkat etmesi gerekir. Bu hususlar şunlardır:

  • İşçi, istifa ederken haklı bir nedene dayandığını düşünüyorsa, bu nedeni yazılı olarak belgelendirmesi gerekir. Örneğin, işçi işverenin kendisine karşı ağır ve haksız bir davranışta bulunduğunu düşünüyorsa, bu davranışı gösteren yazılı delilleri toplaması gerekir.
  • İşçi, istifa ederken işverene ihtarname göndermelidir. İhtarnamede, işçinin kıdem tazminatı talebinin gerekçesi belirtilmelidir.
  • İşveren ihtarnameyi aldıktan sonra, işçiye kıdem tazminatını ödemek zorundadır. İşveren kıdem tazminatını ödemezse, işçi İş Mahkemesi’ne dava açabilir.

Sonuç

İstifa eden birisinin tazminat alıp alamayacağı, işçinin istifasının haklı bir nedene dayanıp dayanmadığına göre değişir. Eğer işçinin istifası haklı bir nedene dayanıyorsa, işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ancak, işçinin bu durumu ispat etmesi gerekir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir