İçeriğe geç

Istifa Edince Tazminat Alınır Mı 2024-2025 Güncel

İstifa Edince Tazminat Alınır mı?

Türkiye’de iş hukukuna göre, bir iş sözleşmesinin feshinde işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücretidir. Bu ücret, işçinin brüt ücreti esas alınarak hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesini işveren tarafından haksız yere feshedilmesi halinde de ödenmektedir. Ancak, işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde, kıdem tazminatı ödenmez.

Bu nedenle, işçinin istifa etmesi halinde, kural olarak kıdem tazminatı ödenmez. Ancak, bazı istisnai durumlarda, istifa eden işçiye de kıdem tazminatı ödenebilmektedir.

İstifa Eden İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenebileceği İstisnai Durumlar

İstifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenebileceği istisnai durumlar şunlardır:

 • İşçinin istifası, işverenin baskısı veya tehditleri sonucu gerçekleşmişse, işçi kıdem tazminatı talep edebilir. Bu durumda, işçinin istifasının işverenin baskısı veya tehditleri sonucu gerçekleştiğinin ispatı gerekmektedir. İşçinin istifasının işverenin baskısı veya tehditleri sonucu gerçekleştiğini ispatlayabilmesi için, işverenin yaptığı baskı veya tehditleri gösteren delilleri sunması gerekmektedir. Bu deliller, işçinin tanık beyanları, işyerinde çekilen görüntüler veya işveren tarafından gönderilen yazışmalar olabilir.

 • İşçinin istifası, işverenin işçiye karşı ağır bir kusur işlemesinden kaynaklanmışsa, işçi kıdem tazminatı talep edebilir. İşverenin işçiye karşı ağır bir kusur işlemesinden kaynaklanan istifalar, örnek olarak şunlardır:

  • İşverenin işçiyi mobbinge maruz bırakması
  • İşverenin işçinin ücretini zamanında ödememesi
  • İşverenin işçinin sosyal haklarını yerine getirmemesi
  • İşverenin işçinin iş güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaması
 • İşçinin istifası, işverenin işyeri koşullarını ağırlaştırması sonucu gerçekleşmişse, işçi kıdem tazminatı talep edebilir. İşverenin işyeri koşullarını ağırlaştırması, örnek olarak şunlardır:

  • İşverenin işçinin işyerinde çalışma saatlerini artırmak istemesi
  • İşverenin işçinin işyerinde yaptığı işi değiştirmesi
  • İşverenin işçinin işyerinde ücretini düşürmek istemesi

İstifa Eden İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesi İçin Yapılacak İşlemler

İstifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenmesi için, işçinin işverene bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Bu dilekçede, işçinin istifa tarihi, kıdemi ve kıdem tazminatı talebi belirtilmelidir.

İşveren, işçinin talebini kabul ederse, işçiye kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. İşveren, işçinin talebini kabul etmezse, işçi kıdem tazminatı talebiyle arabulucuya başvurabilir. Arabuluculuk görüşmeleri sonucunda taraflar bir anlaşmaya varırlarsa, anlaşmaya göre işçiye kıdem tazminatı ödenir. Arabuluculuk görüşmeleri sonucunda taraflar bir anlaşmaya varamazsa, işçi kıdem tazminatı talebiyle dava açabilir.

İstifa Eden İşçiye Manevi Tazminat Ödenebilir mi?

İstifa eden işçiye manevi tazminat ödenmesi mümkündür. Ancak, manevi tazminat, işçinin kişilik haklarına saldırıda bulunulması halinde ödenebilir.

İşçinin kişilik haklarına saldırıda bulunulması, örnek olarak şunlardır:

 • İşverenin işçiye mobbing uygulaması
 • İşverenin işçiyi işyerinde taciz etmesi
 • İşverenin işçiyi işyerinde aşağılaması

İşçinin kişilik haklarına saldırıda bulunulması halinde, işçi manevi tazminat talep edebilir. Manevi tazminat talebiyle açılan davalarda, işçinin kişilik haklarının ihlal edildiğini ispatlaması gerekmektedir.

**Sonuç olarak, istifa eden işçiye kural olarak kıdem tazminatı ödenmez. Ancak, bazı istisnai durumlarda, istifa eden işçiye de kıdem tazminatı ödenebilmektedir. İstifa eden işçinin kıdem tazminatı talep edebilmesi için, istifasının işverenin baskısı veya tehditleri sonucu gerçekleşmiş olması, işverenin işçiye karşı ağır bir kusur işlemesi veya işverenin işyeri koşullarını ağırlaştırması gerekmektedir.

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir