İçeriğe geç

Işveren Kıdem Tazminatını Ne Kadar Sürede Ödemek Zorunda 2024-2025 Güncel

İşveren Kıdem Tazminatını Ne Kadar Sürede Ödemek Zorunda?

Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçinin işten çıkarıldığı tarihte, işçinin çalıştığı süreye ve brüt ücretine göre ödenen bir tazminat türüdür. İş Kanunu’nun 14. maddesinde, “İş sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshedilmesi halinde, işçinin işyerinde çalıştırılmadığı her ay için, en az otuzbeş günlük ücreti tutarında tazminat ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, işverenin işçiyi işten çıkarması halinde, işçiye kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar. Kıdem tazminatının miktarı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye ve brüt ücretine göre hesaplanır.

İşverenin kıdem tazminatını ödeme süresi, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren bir aydır. İşveren, bu süre içinde işçiye kıdem tazminatını ödememesi halinde, işçi, kıdem tazminatını gecikme zammı ile birlikte talep edebilir.

Kıdem tazminatı ödeme süresinin bir ay olarak belirlenmesinin nedeni, işçinin işten çıkarıldığı tarihten itibaren yeni bir iş bulmak için yeterli süreye sahip olmasını sağlamaktır.

Kıdem Tazminatının Ödenme Süresi Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatının ödeme süresi, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren bir aydır. Bu süre, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren, takvim günü olarak hesaplanır.

Örneğin, bir işçinin iş sözleşmesi 10 Aralık 2023 tarihinde feshedildi ise, kıdem tazminatının ödeme süresi, 10 Ocak 2024 tarihine kadardır.

İşveren, kıdem tazminatını ödeme süresi içinde ödememesi halinde, işçi, kıdem tazminatını gecikme zammı ile birlikte talep edebilir.

Gecikme Zammı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı gecikme zammı, işçinin kıdem tazminatından doğan alacağın, işveren tarafından ödenmediği tarihten itibaren, her ay için yasal faiz oranında hesaplanır.

Gecikme zammı hesaplanırken, kıdem tazminatının miktarı, işveren tarafından ödenmeyen tarih ve yasal faiz oranı dikkate alınır.

Kıdem Tazminatı Ödeme Yükümlülüğünün Sona Ermesi

Kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü, işçinin işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde sona erer. İşçi, işveren tarafından işe iade edilirse, işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar.

İşçi, işveren tarafından işe iade edilmezse, işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü devam eder.

Kıdem Tazminatı Ödemesinin Yapılması

Kıdem tazminatı, işçiye nakden ödenir. İşveren, kıdem tazminatını işçiye nakden ödememesi halinde, işçi, kıdem tazminatını dava yoluyla talep edebilir.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye ve brüt ücretine göre hesaplanır. Kıdem tazminatının miktarı, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte geçerli olan brüt ücret üzerinden hesaplanır.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye ve brüt ücretine göre hesaplanır.

Kıdem tazminatının miktarı, aşağıdaki formülle hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (işyerinde çalışılan süre * brüt ücret) / 30

Örneğin, bir işçinin işyerinde 10 yıl çalıştığını ve brüt ücretinin 5.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (10 yıl * 5.000 TL) / 30
= 166,67 TL/gün * 30 gün/ay * 10 yıl
= 50.000 TL

Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı miktarı 50.000 TL‘dir.

Sonuç

Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçinin işten çıkarıldığı tarihte, işçinin

Kıymetli Yorumlarınız:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir